Balfour Beatty Rail

De 125 järnvägsmiljonerna går till fördyrat underhåll

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 16:57 CET

De uppmärksammade 125 miljonerna som Trafikverket betalar till Balfour Beatty Rail går till att täcka kostnader för fördyrade tilläggsarbeten och underhåll av järnvägen. Beloppet har gemensamt bestämts av beställaren Trafikverket och entreprenören Balfour Beatty Rail. Bakgrunden är att branschen drabbats av oförutsedda högre kostnader för både personal och maskiner.

I grunden ligger ett avtal mellan Trafikverket och Balfour Beatty Rail som löper på fem år. Anbudet som lämnades in utgick ifrån de kostnader för personal och maskiner som rådde vid tillfället.

- Under avtalstidens gång förändrades förutsättningarna dramatiskt och oförutsägbart. Det är brist på både kvalificerad personal och maskiner. Allt gjorde att priserna gick upp. Vi tog upp förhandlingar med Trafikverket och kom gemensamt överens om att vi skulle avbryta det femåriga avtalet tidigare och att vi skulle få kompensation för de fördyringar som vi drabbades av under den återstående kontraktstiden, säger Carola Alzén, projektdirektör på Balfour Beatty Rail.

-  Vi fortsätter att fullgöra vårt åtagande fullt ut vad gäller arbetet som ska utföras, men vi avslutar kontraktet tidigare, så att Trafikverket kan göra en ny upphandling med de aktuella förutsättningarna som råder just nu. Vi kommer givetvis att delta i denna nya upphandling, för Balfour Beatty Rail har funnits här sedan år 2000 och vi är här för att stanna. Vi och våra medarbetare tror på järnvägen som en framtidsbransch och på en framtida expansion. Men branschen behöver ett tillskott på 1500 nya kvalificerade medarbetare per år för att denna expansion ska vara möjlig. Vi jobbar på en marknad under utveckling och tillsammans hanterar vi de förutsättningar som finns, avslutar Carola Alzén. 

Eventuella frågor besvaras av Carola Alzén via e-post

Kontaktinformation:
Balfour Beatty Rail AB
Besöksadress: Nätverksgatan 7
Box 413
SE-721  08 VÄSTERÅS

Carola Alzén, Projektdirektör
E-post:            carola.alzen@bbrail.com

Om Balfour Beatty Rail: Balfour Beatty Rail*) är en internationell järnvägsgrupp (med ca 6 100 medarbetare) och har aktivitet i framförallt Europa. Huvudkontoret är beläget i England. Balfour Beatty Rail ingår i bygg- och anläggningskoncernen som har drygt 50 000 medarbetare världen över och har en årlig omsättning på 117 miljarder kronor. Under 2010 rankades företaget som Storbritanniens största byggföretag enligt ”The Construction Index”.

I Sverige finns Balfour Beatty Rail AB etablerat sedan år 2000 och idag har företaget drygt 450 medarbetare och en årlig omsättning på ca en miljard kronor.  Verksamhetsinriktning består av ny- och ombyggnation samt underhåll av järnvägsanläggningar och företaget kan leverera allt från enskilda produkter till kompletta totalentreprenader. Kompetensen inom företaget spänner över järnvägens samtliga teknikgrenar: bana, elektrifiering & kraftförsörjning samt signal & telekommunikation.

Kunderna finns bland svenska banförvaltare inom områdena: fjärr-, pendeltrafik och industrier och målsättningen är att bedriva verksamheten på ett säkert och miljövänligt sätt samt uppnå hög kvalitet och kundtillfredsställelse.

Huvudkontoret finns i Västerås, därutöver finns ett antal fasta kontor från Vännäs i norr till Ystad i söder.

Under 2010 rankades Balfour Beatty Rail AB som Sveriges nionde största byggföretag enligt Sveriges Byggindustrier (www.bygg.org). 

>> Läs mer om Balfour Beatty Rail på www.bbrail.se
      (Koncernens hemsidor: www.balfourbeatty.com samt www.bbrail.com)