Kuntien eläkevakuutus

De bästa företrädarna för den kommunala företagshälsovården finns i Alajärvi och Reso

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 12:16 CET

Företagshälsovårdare Minna Tuomela från Alajärvi samt specialläkaren inom företagshälsovården Kimmo Nermes från Reso prisbelönades i den tävling som Kommunernas pensionsförsäkring anordnade, där man sökte de bästa företrädarna för företagshälsovården inom kommunsektorn. Prisen delas ut 18.11.2010 på den kommunala arbetshälsodagen som Kommunernas pensionsförsäkring arrangerar i Helsingfors Mässcentrum.

Enligt motiveringarna är Minna Tuomela en verklig resurs för hela arbetsplatsen. Hon har en god förmåga att bemöta människor samt att skapa en trygg atmosfär för diskussioner. Som en försonlig person har Tuomela talang för att leta efter och att finna lösningar på många problem på arbetsplatsen. Dessutom har hon speciellt utmärkt sig när det gäller samarbetet mellan företagshälsovården och arbetarskyddet. Ett gediget kunnande inom företagshälsovården syns i Tuomelas dagliga arbete.

Kimmo Nermes å sin sida har varit en central aktör vid utvecklingen av företagshälsovården för personalen i Nådendal. Han har varit med på flera olika nivåer och kommit med idéer för sådan verksamhet som främjar arbetshälsan samt aktivt deltagit i arbetsplatsernas utvecklingsverksamhet. Han är vidare känd för sin flexibilitet och innovativitet. Kimmo Nermes har med energi satt sig in i samverkan mellan arbetarskyddet och företagshälsovården samt utvecklat arbetshälsosamarbetet mellan arbetsgivaren, personaladministrationen, de anställda och företagshälsovården.

Syftet med tävlingen där man sökte landets bästa företrädare för företagshälsovården inom kommunsektorn var att finna en person, som är ett exemplariskt kunnigt, sporrande och utvecklande proffs inom företagshälsovården. Dessutom har han eller hon god kontakt med cheferna, specialsjukvården och pensionsanstalten. Till tävlingen anmäldes totalt 20 proffs inom företagshälsovården, vilka hade föreslagits av de anställda enskilt eller tillsammans på de kommunala arbetsplatserna.

Företagshälsovårdens ställning är central när det gäller att främja fortsatt förvärvsarbete. Detta har poängterats såväl i Ahtelas arbetsgrupp som i Sata-kommittén. Även i Kommunernas pensionsförsäkrings strategi är en central prioritering att förlänga arbetskarriärerna, och företagshälsovårdens roll ses som synnerligen viktig när man vill att de anställda fortsätter att arbeta fram till pensionsåldern, när man försöker stöda partiellt arbetsföra och när man vill minska övergången till invalidpension.

Kommunsektorn behöver nu och i framtiden som stöd och trygghet för åldrande anställda en yrkeskompetent, föregripande samt samarbetskunnig företagshälsovårdspersonal.

Ytterligare information
ger
rehabiliteringschef Ulla Palmroos, tfn 020 614 2264 eller 040 830 1047 och
rehabiliteringsspecialist Sirpa Reijonen, tfn 020 614 2617

Kommunernas pensionsförsäkring har hand om arbetspensionsskyddet och dess finansiering för de anställda inom kommunsektorn. Kommunernas pensionsförsäkring betjänar ca 496 000 försäkrade och 334 000 pensionstagare. Våra placeringstillgångar uppgick vid slutet av september till ca 27,4 miljarder euro. I pensioner utbetalas ca 3,1 miljarder euro per år.