Local Food Nodes

De bygger en gränslös plattform för lokal mat.

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 15:03 CEST

Sedan i mitten av juni har Bygdens Saluhall, ett lokalt experiment, pågått i den skånska byn Röstånga. Ett seedexperiment där lokala producenter lämnat ut förbokad mat varje vecka, direkt till slutkund utan mellanhänder, på en gemensam utlämningsplats.
Genom en enklare digital prototyp, bygdenssaluhall.org, har man kunnat förboka tillgängliggjorda lokala varor online, och hämtat upp dem på det gemensamma utlämningstillfället och platsen.

- Överväldigande många från bygden har engagerat sig och använt sig av tjänsten redan säger Albin Ponnert, initiativtagaren bakom.

Trycket utifrån har stundtals också varit rätt högt runt projektet, inte bara i Sverige, utan även från andra länder.
- Nyligen hade vi en internationell delegation på besök för att studera projektet fortsätter Albin, och vi får ofta mail och samtal om hur man kan ansluta sig eller skapa en lokal utlämningsplats genom plattformen.
Denna typ av uppmärksamhet har inspirerat teamet och varit en starkt bidragande orsak till att de nu satsar vidare.

Projektet är en förlängning av den Vinnovafinansierade förstudien ”Småskalig konsumentstödd matproduktion”, som sedan sept 2015 drivits av riskorganisationen Hela Sverige ska leva, projektledd av Albin Ponnert, och som avslutades i maj 2016.
Redan i förstudiens slutfas var man igång mad att skissa på praktiskt implementerbara lösningar, då efterfrågan för mer än bara teori och samtal var påtaglig från flertalet av de som deltog i förstudien.

Sedan några veckor tillbaka utvecklar nu alltså det lilla teamet den kommande digitala plattformen ”Local Food Nodes”, från kontoret i Röstånga.
- Vi står inför rätt stora utmaningar vad gäller framtidens matförsörjning, för hållbara ekonomier och för sunda produktionssätt som folk faktiskt kan leva av, säger Viktor Zaunders, en av teammedlemmarna.

Med ”Local Food Nodes” siktar de på att skapa ett gränslöst verktyg som tillgängliggör lokala producenters mat direkt mot slutkonsument, helt utan intäktsbortfall. Producenter får i deras lösning ett öppet verktyg för administration av en hel säsong, både beställningar, kunder, produkter och betalningar, Med plattformen tillför man också ett verktyg för all form av organisering av lokal handel med mat, oavsett geografisk position eller enligt vilket koncept man vill köra efter.

- Vill man köra efter konceptet REKO-ring gör man det, vill man kalla sig Bygdens Saluhall eller något annat så går det också bra. Vi vill inte forcera in någon under ett varumärke eller namn, det känns viktigt säger Viktor. Det centrala är att skapa access till den lokala maten efter rådande lokala premisser, och att producerande part också är säljande part. I vår lösning behåller producenten hela intäkten själv, något som varit utgångspunkten för hela vårt arbete.

Plattformen kommer att utformas som en konsumenttjänst, och det är som konsument man betalar en årsavgift för att kunna handla genom plattformen.
Samtidigt kommer denna avgift att vara flexibel, där man som ansluten konsument själv sätter storleken på sin medlemsavgift.

- Vi vill bygga broar, och kapa avståndet mellan producent och konsument avslutar Albin. Maten är en så central del i våra samhällen och tillvaro menar han, att vi tror på att man med maten som lokomotiv kan skapa incitament för samarbeten, social och ekonomisk utveckling lokalt.

Som helhet vill man med projektet bidra till att skapa en högre grad av medvetenhet runt hur matproduktion ser ut och kan fungera, på ett sätt som både miljö och lokala ekonomier faktiskt kan må bra av på lång sikt. - Vårt mål är inte att tjäna pengar på jordbrukarna, utan vi vill bidra med verktyg för inhemsk matproduktion att bli ekonomiskt bärkraftigt, poängterar Viktor.
Tonvikten ligger i att tillgängligöra den lokalproducerade maten och höja andelen inhemskt producerad mat, som utan omvägar landar på konsumentens tallrik.
Med Local Food Nodes kommer det vara möjligt för småskaliga producenter att fortsätta vara småskaliga menar han. Biologisk mångfald, samarbeten och transparens, där har du nycklarna.

Local Food Nodes planerar att öppnas under våren 2017.