Leventa AB

De emotionella ingenjörerna sticker ut

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2012 06:30 CET

Forskning visar att framgång är till 1/3 baserat på teknisk kompetens och 2/3 emotionell intelligens. Vi vet att ingenjörer tillhör den grupp av människor med högst teknisk kompetens i samhället. Det kan finnas ett stort värde i att som ingenjör spetsa sin emotionella intelligens för att få en bra balans mellan IQ och EQ som gör att du sticker ut från mängden.

Som ingenjör är det givetvis viktigt att ha det tekniska kunnande som krävs för ett jobb. Samtidigt har undersökningar på framgångsrika ingenjörer visat att deras viktigaste EQ-faktorer är självkänsla, självständighet, stresstolerans, självhävdelse och självförverkligande.

Att på ett bra sätt hantera känslor och stress kopplat till att kunna framföra sin åsikt utan att uppfattas som burdus eller påstridig är viktigt i de flesta sammanhang. Inom ingenjörsvärlden där teknikutveckling går i rasande fart och det ställs krav på ny kompetens varje dag blir dessa faktorer avgörande för framgång. Att dessutom kunna känna sig nöjd med sina prestationer och se såväl mening som potential för sin egen utveckling är nyckeln till ett meningsfullt och framgångsrikt  arbetsliv.

Genom att balansera en bra blandning av EQ och IQ i ingenjörsvärlden skapas en arbetskraft som har en mycket viktig roll i vårt samhälle. Innovation, nytänkande, utveckling med fokus på sunda, goda relationer ger tillväxt i teknikorienterade företag. 

Värdet av att skola sig i att utveckla sin emotionella intelligens mäts i ökad effektivitet, högre produktivitet och lägre personalomsättningskostnader för organisationen. Till det kan vi lägga till en ökad arbetstillfredsställelse och personligt välbefinnande för individen.

Leventa och Sällma startar nu kurser i Emotionell Intelligens. Genom att kombinera ingenjörserfarenhet och mentala kommunikationsverktyg med psykologisk kunskap erbjuder vi bland annat ingenjör och tekniker möjligheten att vässa sin sociala förmåga ytterligare några nivåer.

I EQ-kurserna kommer vi att fokusera på tre av de viktigaste sociala kompetenserna:

  • Relationssfären
  • Anpassningssfären
  • Humörsfären

Genom att kunna förstå, ha koll på och kunna hantera de tre viktigaste kompetenserna kan vi snabbt hjälpa dig till bättre resultat på jobbet och i livet.

Kurstillfälle 1 - Stockholm

3-4 april - 2012 - anmälan senast 27 mars

Kurstillfälle 2 - Stockholm

10-11 maj - 2012  - anmälan senast 4 maj

Kurstillfälle 3 - Stockholm

29-30 maj - 2012  - anmälan senast 23 maj

Kurstillfälle 4 - Stockholm

11-12 september - 2012  - anmälan senast 31 augusti

Vi kan ta 6 - 20 deltagare per kurstillfälle.

Vi levererar även utbildingar som är skräddarsydda direkt för er organisation på plats hos er.

För mer information öppna denna länk. Om du vill ringa oss för anmälan så blir vi glada - eller varmt välkommen att kontakta Kinga.lundblad@leventa.se ellerMattias.strandberg@sallma.se per mail både för anmälan och frågor.

Leventa utvecklar starkare ledare, medarbetare och företag. Vi gör det bl.a. genom att skapa och förstärka er företagskultur och de gemensamma värderingar som håller ihop organisationen inifrån. Vi gör det genom att förbättra kommunikationen inom era processer, strategier och samarbeten. För just den bransch ni arbetar inom. Och vi gör det genom att ge er alla de verktyg ni behöver för framgång, kreativitet, arbetsglädje, motivation och gemenskap.