RISE Research Institutes of Sweden AB

De får bevis på internationell kompetens

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 16:11 CET

Rasmus Rempling, NCC/Chalmers och Per-Ola Svahn, Skanska, har fått bevis på att de är högt kompetenta när det gäller att samverka i internationella byggprojekt. På CIR-dagen 26 januari fick de ta emot 2016 års internationella certifikat som utfärdas av CIR (svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM).

– Byggsektorn i Sverige blir alltmer internationell och certifikatet syftar till att synliggöra den internationella kompetens som finns i Sverige på individnivå, säger Peter Utgenannt, styrelsemedlem inom CIR.

Certifikatet är en merithandling och kraven på dem som tilldelas intyget är högt ställda. Granskningen av de nominerade görs av en jury bestående av sex personer med erfarenhet från olika delar av byggbranschen.

CIB, IABSE och RILEM är internationella organisationer som verkar för nyskapande och vidareutveckling inom byggsektorn. CIR, som är föreningens samlingsnamn i Sverige, har som mål att ge svenska medlemmar ett ökat utbyte av internationell samverkan och strävar efter ett ökat genomslag för svenska idéer och lösningar. Varje år delar CIR ut internationella certifikat till nominerade personer. Certifikatet tilldelas dem i byggbranschen som genom sina akademiska meriter och arbetslivs­erfarenheter visat sig fungera väl i internationella projekt.

För mer information:

www.svenskacir.se

Kontakt:

Peter Utgenannt

E-post: peter.utgenannt@cbi.se

Telefon: +46 10 516 6870

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se