Vänsterpartiet Storstockholm

De flesta - men inte Filippa Reinfeldt - tjänar på V-budget

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2012 10:17 CEST

Vänsterpartiet presenterar i dag Ett rättvist och hållbart Stockholms län - budget för Stockholms läns landsting 2013. Med en skattehöjning på 25 öre - som ökar intäkterna med  1, 2 miljarder mer än alliansen - möjliggörs kraftfulla satsningar på bl a personal och friskvård.

- Vi höjer skatten av rättviseskäl och för att tillgodose stora behov. Alla som tjänar under 40 000 kr/mån tjänar på vår politik. Det gör däremot inte landstingsråden i Stockholm eller andra högavlönade grupper, säger Håkan Jörnehed (V), gruppledare.

150 miljoner läggs på att höja de låga ingångslönerna för sjuksköterskor och motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Det innebär att vi kan tillmötesgå nyutexaminerade sjuksköterskors krav på minst 24 000 kr/mån. Ytterligare 150 miljoner läggs på personalen, bl.a. ersättning för karensdagsbortfall på akuttmottagningarna och dubblering av antalet lönebidragsanställda.

En stor satsning görs också för att investera i hälsa och skapa Sveriges friskaste län. Hälsosamtal införs enligt den framgångsrika modellen i Västerbotten där alla kallas vart tionde år från 40.

 - Det görs enligt en samarbetsmodell där alla är vinnare: primärvården, politikerna, planerarna och forskarna. I dag är stress, diabetes och övervikt de stora hälsoriskerna och vi måste anamma alla goda idéer för att få en friskare befolkning, säger Håkan Jörnehed.

 Andra satsningar i budgeten är 85 miljoner mer till psykiatrin och projektering av ett närsjukhus i Skärholmen med inriktning på migrationshälsa.                                                    

 Kollektivtrafiken tillförs fyra miljarder varav hälften är ett extra statsbidrag i Vänsterpartiets statliga budgetmotion för att tidigarelägga byggstart av tre viktiga spårprojekt:

  • Spårväg Syd med första etappen Älvsjö - Skärholmen - Flemingsberg.
  • Projektering av utbyggnad av tunnelbana till Nacka/Orminge 
  • Utbyggnad av tunnelbanan på sträckan Odenplan-Hagastaden/Nya Karolinska sjukhuset

Priset på SL:s 30-dagarskort sänks till 690 kr, enhetstaxan återinförs och barn t.o.m. 12 år reser alltid kostnadsfritt i vuxens sällskap.

För mer information: Håkan Jörnehed, tel. 070 - 737 41 20