Strömstads kommun

De föreslagna neddragningarna på det lokala skattekontoret i Strömstad är oacceptabla!

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2007 15:46 CEST

I morgon måndag kommer en delegation från Strömstads kommun att uppvakta generaldirektören på Skatteverket, Mats Sjöstrand, i Stockholm.
Delegationen bestående av kommunalrådetRonnie Brorsson(s) och kommunchefen Maria Lejerstedt och företagarrepresentanten Vidar Gundersen är förstärkt med Lars Tysklind(fp), riksdagsman från Strömstad.

De av Skatteverket föreslagna neddragningarna vid kontoret i Strömstad innebär i korthet att kompetens centraliseras bort från Norra Bohuslän, en kompetens som är avgörande att ha lokalt med bl a tanke på alla gränspendlare och den omfattande gränshandeln samt annan företagsamhet som är gränsrelaterad. En av Sveriges hetast ekonomiska regioner avbemannar sin skattekontroll vilket kan vara en risk i sig.
Istället för neddragning borde Strömstadkontoret utvecklas än mer mot ett kompetenscentrum för utlandsrelaterade skattefrågor.

- Att denna kompetens som Skattekontoret i Strömstad innehar skall tas bort från Strömstad är helt oacceptabelt, menar kommunalrådet Ronnie Brorsson(s) och riksdagsman Lars Tysklind(fp). En kompetens som har utvecklats på Strömstadkontoret som i stort är kopplat till den mycket speciella situation som är vid gränsen till Norge är unik. — Ett slöseri med kunnande som motverkar Skatteverkets intentioner om effektivisering.
De har ett väl fungerande samarbete med de norska kollegerna i hela gränsregionen. En nedläggning i Strömstad skulle vara ett dråpslag mot denna verksamhet som är helt beroende av den geografiska närheten och kunskapen om lokala förhållanden säger Ronnie Brorsson(s).
-Vi talar trots allt om en gränshandel som i Strömstadsområdet omsätter 5 miljarder kronor årligen

Mötet kommer att äga rum hos Skatteverket i Solna kl 15.00 måndag 13/8.

Hälsningar

Ronnie Brorsson, Kommunalråd Strömstad, mobil 070-688 89 20
Lars Tysklind, Riksdagsman, mobil 070-264 54 20
Maria Lejerstedt, Kommunchef, mobil 070-565 42 39