Vägverket

De fritidsboende på Öland tycker till om arbetena och avstängningarna på Ölandsbron

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 08:40 CEST

Vägverkets hemsida, skyltarna vid bron, broschyr och annons/artikel i tidning är de bästa informationskanalerna för denna grupp trafikanter.

Ny målgrupp

Vägverket Region Sydöst har velat utvärdera hur de informationsinsatser som gjorts i samband med underhållsarbetet och därav föranledda avstängningar har uppfattats. Målgruppen denna gång har varit de som har en fritidsbostad på Öland och som bor utanför Kalmar län. I en tidigare genomförd undersökning var målgruppen dels de som är över 18 år som har körkort och bor på Öland och dels motsvarande åldersgrupp med körkort som bor i Kalmar tätort. Intervjuerna har genomförts via telefon under v 15 – 16 i år. Sammanlagt genomfördes 396 intervjuer.

Lång stugväg

99 % av stugägarna passerar bron under ett år och har varit på Öland under pågående underhållsarbete. Majoriteten passerar bron mer är 10 ggr tur och retur varje år. Av dessa bor knappt hälften inom en radie av 30 mil och drygt hälften bor mer än 30 mil från Öland. Ungefär var tredje stugägare har sin stuga 7 mil eller mer från brofästet och ungefär lika många har sin stuga mindre än 2 mil från brofästet.

Hög hastighet och köer

Stugägarna är positiva, till och med mer positiva än övriga undersökta grupper. De som är negativa anser framförallt att många kör för fort.

Liksom majoriteten av de boende på Öland och en knapp majoritet av de boende i Kalmar, upplever stugägarna att det är smidigt att ta sig fram på bron i anslutning till underhållsarbetet. Ungefär 1 av 5 upplever att framkomligheten är dålig eller mycket dålig. Det som man är mest negativ till är att det bildas köer och att det tar tid, inte minst under turistsäsong och storhelger.

Informationen tillräcklig

De flesta vet var man kan finna information, även om något fler stugägare inte vet detta. Vanligaste spontana svaret är för stugägarna Vägverkets hemsida på Internet, där var femte tillfrågad har varit inne i genomsnitt 7,9 gånger. Vanligaste informationskällan om när bron är avstängd har varit skyltarna på bron, broschyren och annons/artiklar i tidning. Totalt 75 % av stugägarna nämner skyltarna på bron som informationskälla. Endast 5 % av de tillfrågade har upplevt att det varit svårt att få reda på när bron är avstängd. Nästan samtliga upplever att det har funnits tillräckligt med information att få innan och under underhållsarbetet.

Planera resan

Av stugägarna upplever drygt var tionde att det var något, till mycket besvärande, att bron är avstängd vissa nätter. Ungefär var sjätte stugägare upplever att underhållsarbetet har påverkat resandet, framförallt genom att man behöver planera sitt resande mer. 7 % av stugägarna har personligen drabbats av avstängningarna och 17 % känner någon som har drabbats.

Kommande avstängningar på Ölandsbron

Under maj månad finns inga avstängningar planerade.

Avstängning sker under juni månad:
Natten mellan 11 – 12 juni, kl 20.00-06.00
Natten mellan 12 – 13 juni, kl 20.00-06.00
Natten mellan 13 – 14 juni, kl 20.00-06.00

Under semesterperioden mellan den 15 juni och den 26 augusti är bron helt öppen för sommartrafiken.

Kontaktpersoner:
Projektledare Jan-Olof Bolin, tfn 0480 – 44 65 58.
Informatör Maria Ottosson, tfn 036 – 19 20 06.