Länsstyrelsen i Västernorrland

De fyra norrlänen enas kring infrastruktursatsningar 2010-2020

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 09:04 CEST

Stora satsningar i modern tranportinfrastruktur behövs för att trygga och utveckla hela landets välstånd. Stigande drivmedelspriser och klimathot ställer helt andra krav än tidigare. Det anser landshövdingarna och politiska företrädare för de fyra nordligaste länen, som samlas idag i Umeå för lägga fast en gemensam strategi kring framtida infrastruktursatsningar.


För att klara råvaruförsörjningen inom EU behövs en kraftfull satsning framförallt i det nord-sydliga stråk som vi kallar den Botniska Korridoren som bland annat omfattar Norrbotniabanan, Ådalsbanan och Ostkustbanan. Även de öst-västliga förbindelserna är nödvändiga med medvetna satsningar i Northern Axis, det vill säga Narvik-Haparanda-Torneo samt stråket Sundsvall-Östersund-Trondheim.

För att trygga framtidens transporter behövs en ökad utskeppning från norrlandshamnarna och en kraftfull satsning på bärighetshöjande åtgärder på det finmaskiga vägnätet. Dessutom behöver ett antal flaskhalsar på de större vägstråken tas bort.

De fyra länen har därför tagit fram en gemensam regional systemanalys, som ett underlag inför infrastrukturplaneringen för åren 2010-2020 på såväl nationell som regional nivå. Den regionala systemanalysen kommer nu att överlämnas till regeringen.

En pressträff kommer att hållas i Folkets Hus i Umeå klockan 14.00, sammanträdesrum Mimer. För mer information kring pressträffen kontakta Mårten Edberg, 070-216 86 25.

Preliminär slutrapport

För kommentarer:
Landshövding Per-Ola Eriksson, Länsstyrelsen Norrbotten, 070 - 629 60 05
Regionråd Erik Bergkvist, Region Västerbotten, 070-618 68 55
Landshövding Chris Heister, Länsstyrelsen Västerbotten, 0733-90 09 18
Landshövding Britt Bohlin, Länsstyrelsen Jämtland, 070-600 55 17
Vik. landshövding Sten-Olov Altin, Länsstyrelsen Västernorrland, 070-191 76 91

För ytterligare information:
Mårten Edberg, Region Västerbotten, 070-216 86 25
Mikael Bergström, Länsstyrelsen Västerbotten, 070-878 82 64
Bo-Erik Ekblom, Länsstyrelsen Norrbotten, 070-639 61 51
Jan Molde, Länsstyrelsen Jämtland, 070-600 50 93
Nina Loberg, Länsstyrelsen Västernorrland, 070-255 32 52