Länsstyrelsen i Norrbottens län

De fyra norrlänen enas kring infrastruktur­satsningar 2010-2020

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 10:53 CEST

För kännedom hålls denna pressträff i Umeå idag, fredag.

Caj Norén

070-689 6054

 

Stora satsningar i modern tranportinfrastruktur behövs för att trygga och utveckla hela landets välstånd. Stigande drivmedelspriser och klimathot ställer helt andra krav än tidigare. Det anser landshövdingarna och politiska företrädare för de fyra nordligaste länen, som samlas idag i Umeå för lägga fast en gemensam strategi kring framtida infrastruktursatsningar.

För att klara råvaruförsörjningen inom EU behövs en kraftfull satsning framförallt i det nord-sydliga stråk som vi kallar den Botniska Korridoren som bland annat omfattar Norrbotniabanan, Ådalsbanan och Ostkustbanan. Även de öst - västliga förbindelserna är nödvändiga med medvetna satsningar i Northern Axis, det vill säga Narvik-Haparanda-Torneo samt stråket Sundsvall-Östersund-Trondheim.

För att trygga framtidens transporter behövs en ökad utskeppning från norrlandshamnarna och en kraftfull satsning på bärighetshöjande åtgärder på det finmaskiga vägnätet. Dessutom behöver ett antal flaskhalsar på de större vägstråken tas bort.

De fyra länen har därför tagit fram en gemensam regional systemanalys, som ett underlag inför infrastrukturplaneringen för åren 2010-2020 på såväl nationell som regional nivå. Den regionala systemanalysen kommer nu att överlämnas till regeringen.

En pressträff kommer att hållas i Folkets Hus i Umeå klockan 14.00, samman­trädesrum Mimer. För mer information kring pressträffen kontakta Mårten Edberg, 070-216 86 25.

Här är länk till prel slutrapport: http://83.219.199.17/4LAN/4LAN_prelslutrapport080908.pdf

För ytterligare kommentarer:

Landshövding Per-Ola Eriksson, Länsstyrelsen Norrbotten, 070 - 629 60 05

Regionråd Erik Bergkvist, Region Västerbotten, 070-618 68 55

Landshövding Chris Heister, Länsstyrelsen Västerbotten, 0733-90 09 18

Landshövding Britt Bohlin, Länsstyrelsen Jämtland, 070-600 55 17

Vik. Landshövding Sten-Olov Altin, Länsstyrelsen Västernorrland, 070-191 76 91