Kopparberg Mineral

De geofysiska mätningarna på Frukostmossen är avslutade och resultatet leder till vidare undersökningar av området.

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2009 10:29 CEST

(Aktietorget: KMIN B)

Kopparberg Mineral har nu avslutat de geofysiska mätningarna inom området för undersökningstillståndet Frukostmossen nr 1 i Ljusnarsbergs kommun. Mätningarna gav anomalier som kommer att undersökas vidare under sommaren.

Under våren påbörjade Kopparberg Mineral AB ett större geofysiskt program på Frukostmossen. Programmet som omfattar magnetisk och elektromagnetisk mätning täcker en yta på totalt ca 400 hektar.

Mätningarna resulterade i ett antal anomalier som ännu inte följts upp, varför kompletterande arbeten kommer att genomföras under sommaren. Först kommer en detaljerad geologisk kartering att göras och nästa steg består av kaxborrning och/eller mer mätningar beroende på
vad karteringen visar.För ytterligare information kontakta:
Thomas Lundgren, VD
Tfn: 070-397 25 24
E-post: thomas.lundgren@kopparbergmineral.se

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag med sin kärnverksamhet i Bergslagen. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har beviljats totalt 12 undersökningstillstånd om cirka 5 700 hektar.