Göteborgs botaniska trädgård

De komma från öst och väst

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 10:59 CEST

Följ med på spännande växtexpeditioner världen över. Varje torsdag i september berättar botanisterna i Göteborgs botaniska trädgård om resor de gjort för att hitta nya växter. Under samlingsrubriken "De komma från öst och väst" får publiken följa med på expeditioner i Sydamerika, Kina, Turkiet och på amerikanska västkusten.

Att botanister reser ut i världen för att hitta nya växtarter upphörde inte med Linnés lärjungar. Många av växterna i dagens svenska botaniska trädgårdar har kommit hit som ett resultat av insamlingsresor i olika länder. Expeditionerna har flera syften. Först och främst är det viktigt att ha intressant växtmaterial för botanisk forskning, . Man gör också växtexpeditioner för att hitta härdigare och bättre arter för odling i Sverige. I de fallen väljer man oftast att åka till länder vars klimat liknar vårt eget. I vissa fall tar man in växter för odling eftersom de är hotade där de växer naturligt. Påsköträdet (Sophora toromiro) som står Botaniska trädgårdens Växthus är ett bra exempel. Trädet är idag utrotat på sin naturliga växtplats på Påskön i Stilla havet och exemplaren i Botaniska trädgården är några av ett fåtal som finns kvar i världen.
Det blir idag allt svårare att samla in nytt växtmaterial på grund av CITES-konventionen från 1993 som egentligen är till för att skydda utrotningshotade växter och djur men också försvårar bevarandet och kartläggningen av hotade växtarter.

4 september inleder Björn Aldén med föreläsningen, "Med KGB i Kina", som handlar om två resor till Yunnan.
- Under flera decennier hade botanister i Göteborgs botaniska trädgård drömt om att kunna studera floran och samla frön i Kina, precis som de "klassiska" brittiska växtsamlarna gjort under tidigt 1900-tal. "Med KGB i Kina" är en berättelse om hur man till slut fick tillstånd att besöka tidigare stängda delar av landet. Vi får följa med på två av trädgårdens växtinsamlingsexpeditioner till den extremt artrika Yunnan-provinsen i SV Kina, berättar Björn Aldén.

11 september berättar Henrik Zetterlund under rubriken "Bland höga berg och djupa skogar" om expeditioner till den amerikanska västkusten.

18 september tar Jimmy Persson oss med till Turkiet i föreläsningen "Hur tulpanen kom till Sverige".
- Turkiet är hemlandet för många av våra kära vårblommande lökväxter som hyacinter, kejsarkrona och blåstjärna med flera. Jag kommer också att prata om hur lökväxterna kom till Europa.

25 september avslutar Magnus Neuendorf föreläsningsserien under rubriken
"Från Andernas vulkaner till Amazonas regnskogar" där han tar med publiken på exkursioner i Ecuador och Bolivia.
- De här områdena har en enormt stor variation i naturtyper, från rent alpin miljö med frost varje natt hela året runt till den tropiska, ständigt fuktiga regnskogen där temperaturen aldrig understiger 20°. Generellt är tropikerna mycket intressanta pga. den stora artrikedomen och mångformigheten. I Ecuador, med en yta något större än halva Sverige, finns ca 25 000 arter kärlväxter varav 2 500 är orkidéer. Motsvarande siffror för Sverige är högt räknat 2000 respektive 50, berättar Magnus Neuendorf.

Kontakter:

Björn Aldén 0707-851814
Henrik Zetterlund 0707-225165
Jimmy Persson 031-7411116
Magnus Neuendorf 0704-414732

Agneta Green
Informatör Botaniska trädgården
0707-408019