Avesta kommun

De kommer till Avestasamtalen: Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige.

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2014 14:02 CEST

Den 19 november kommer idel namnkunniga inom trä- och skogsindustrin till Avesta för att samtala och staka ut möjliga framtidsvägar för denna - en av Sveriges råvarubaserade spetsindustrier. Trä- och skogsindustrin är hörnstenar för svensk export.  Svensk trä- och skogsindustri kan mer och bättre. Därför lyfter vi utvecklingen. Vi börjar i Avesta.

- Vi tar på oss ledartröjan i den här frågan kring tillväxt i tillverkningsindustrin, säger Lars Isacsson, kommunalråd, Avesta kommun.

- Förra årets framgångsrika konferens kring stål- och papper har redan fått intressanta följder, dagen efter årets konferens träffas KTH, Stora Enso, SSAB, Outokumpu, Borlänge och Avesta för vidare diskussioner kring gemensamma möjligheter.

- Samarbetet kommun- akademi och näringsliv, är också en viktig beståndsdel i Avesta kommuns stora utvecklingsprojekt Avesta 2020, säger Anders Friberg, kommundirektör.

- Vi vill ligga i framkant, och denna konferens är inte lokal eller regional, den är nationell, och berör direkt 60 000 arbetstillfällen och indirekt 200 000 arbetstillfällen.

 

Program för konferensen den 19 november.

09:30-10:00 Registrering och kaffe, besök hos utställare

10:00-10:10 Välkommen till Avesta och Avestasamtalen

Lars Isacsson, kommunalråd Avesta kommun

K-G Bergström, moderator

10:10-10:40 Svensk träindustri i framtiden

– utmaningar och möjligheter,

Mikael Eliasson, Skogsindustrierna,  VD Svenskt Trä

10:40-11:10 Svensk träbyggnad och dess drivkrafter.

Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli  

11:10-11:40 Skogens betydelse utifrån ett regionalt perspektiv,

Maria Norrfalk, Landshövding Dalarnas län

11:40-12:00 Moderatorn leder samtal med paneldeltagare

och snabba svar från publiken

12:00-13:10 Lunch, besök hos utställare

13:10-13:40 AB Karl Hedin år 2020!

Karl Hedin, ägare & VD AB Karl Hedin

13:40-14:45 Branschföreträdares syn på dagsläget och

framtiden för svensk träindustri.


 

Vad krävs av branschen och andra aktörer?

Ulf Bergkvist, ordförande Bergkvist AB Insjön

Sture Karlsson, VD Mellanskog

Hans Lind, professor KTH

Jörgen Hermansson, vice president Stora Enso Building and Living

Stefan Lindbäck, VD Lindbäcks Bygg AB

14:45-15:00 Kaffe

15:00-15:30 Moderatorn leder samtal med paneldeltagare

och snabba svar från publiken

15:30-16:00 Modererad sammanfattning  och avslutning


När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupaandetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än stora och lilla helvetet.