Sveriges Kommuner och Landsting

De Nationella Kvalitetsregistrens framtid ska utredas

Pressmeddelande   •   Jan 07, 2010 11:12 CET

Användningen av de Nationella Kvalitetsregistren i förbättringsarbete och klinisk forskning behöver utvecklas. Därför tillsätter regeringen och SKL tillsammans en arbetsgrupp som ska göra en översyn av vilka förutsättningar som behövs för en ökad användning av de Nationella Kvalitetsregistren.

Uppdraget innefattar att kartlägga nuvarande användning, problem och utvecklingsmöjligheter av de Nationella Kvalitetsregistren för olika intressenter. Arbetsgruppen ska dessutom se över den gemensamma organisationen för de Nationella Kvalitetsregistren, hur ansvarsförhållandena bör vara i framtiden samt hur registren bör finansieras.

Projektledare för översynen blir Måns Rosén, professor i epidemiologi och direktör för Statens beredning för medicinsk utvärdering. Måns Rosén har tidigare varit chef för Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen. Sekreterare blir Hanna Sjöberg.

Arbetsgruppen startar sitt arbete omedelbart efter årsskiftet.

Fakta

De Nationella Kvalitetsregistren har hittills använts för kvalitetsutveckling och forskning inom vården och kommer sannolikt att spela en än mer avgörande roll för den fortsatta utvecklingen av kunskapsbyggnaden inom hälso- och sjukvårdssektorn. För närvarande finns det 69 Nationella Kvalitetsregister i drift med gemensamt stöd från sjukvårdshuvudmännen och staten. Ytterligare register planeras eller är under uppbyggnad, bl.a. inom psykiatrin. Det finns också fem kompetenscentra till stöd för start, drift och användning av de Nationella Kvalitetsregistren.

Läs mer om de Nationella Kvalitetsregistren på www.kvalitetsregister.se

För mer information: Bodil Klintberg, projektledare för de Nationella Kvalitetsregistren, tfn: 08-452 76 83, mobil: 070-610 76 83, e-post: bodil.klintberg@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01