Digidel 2013

De nominerade i Årets Modernaste Pensionär inspirerar äldre och förvånar unga

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 09:52 CEST

Berthel 91, skannar QR-koder, Dagny fyllda 100 bloggar för vårdguiden, Anne-Marie har tagit steget in i den digitala världen och Gunilla och Sten lär sig programmera spel. De är därför några av de seniorer som blivit nominerade till Årets Modernaste Pensionär.

Det är kampanjen Digidel som har gett Kjell ”Kjelleman” Eriksson i uppdrag att finna Årets Modernaste Pensionär. Sökandet pågår till midsommar och tipsen på moderna seniorer plingar nu i mejlkorgen titt som tätt, berättar Kjell som tycker att det är fantastiskt att få ta del av alla historier, hur de äldre hjälper varandra och hur de också förgyller sitt liv med den nya tekniken.

- Många pensionärer har tagit Internet till sitt hjärta och jag får varje dag in tips som får många unga att bli förvånade. Det finns pensionärer som programmerar spel, som bygger egna datorer och som har så många följare på Twitter att vilken social-medie-expert som helst skulle bli avundsjuk. De moderna pensionärerna är viktiga för det stora antal som fortfarande står utanför Internet. De har erfarenhet och känner till svårigheterna och barriärerna som du som äldre användare måste ta dig igenom.

Berthel Nordström har till exempel en egen hemsida, lyssnar på Spotify, använder trådlösa högtalare och har helt slutat med dagstidning eftersom han hellre läser tidningen i sin surfplatta.

- Jag pläderar för mina kamrater, vikten att försöka att så länge som möjligt hänga med. Utvecklingen går nu så fort, att tar man inte till sig det nya, så blir nästa steg så högt att man aldrig tar igen det, säger Berthel.

Kampanjen Digidel vill med Årets Modernaste Pensionär finna goda förebilder för seniorer som inspirerar och går att identifiera sig med för de som är 65+. Målet för kampanjen Digidel är att få med 500 000 fler på nätet under tre år. Idag står 1,2 miljoner utanför Internet (Svenskarna och Internet 2012).

- De nominerade visar alla på konkreta exempel vad man kan göra på nätet som äldre och att det inte alls är omöjligt att lära. Våra seniorer behöver också i allt högre grad ta plats i de digitala kanalerna för att göra sin röst hörd i samhället, köpa biljetter, kommunicera med vänner och familj eller betala räkningar, säger Christine Cars-Ingels, kanslichef Digidel.Foto: Kjell Eriksson


Kampanjen Digidel verkar för en ökad digital delaktighet i Sverige. Vi vill att alla ska våga, vilja och kunna ta del av samhällets digitala tjänster.

Kampanjens mål är att med gemensamma krafter få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda Internet innan utgången av år 2013. Vi vill även bidra till att de som redan är på nätet blir än bättre på att ta tillvara möjligheterna som Internet erbjuder för att underlätta vardagssysslor, vara delaktig i samhällsutvecklingen, få en bättre vård och omsorg, större möjlighet till arbete och en bättre utbildning.

Digidels kansli hittar du hos .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) på Ringvägen 100,  Stockholm. 

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en av huvudfinansiärerna för kampanjen Digidel 2013 och bidrar med  insatser för digital delaktighet genom att tillhandahålla Digidelwebben, www.digidel.se och Digidels kansli samt avsätter medel ur Internetfonden för nydanande projekt inom området digital delaktighet.