Stiftelsen Entreprenörskap

De nominerade till Utmärkelsen Årets Entreprenör 2010

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 12:19 CEST

De nominerade i till Utmärkelsen 2010 är:

Tomas André

Tomas startade redan som 19-åring sitt företag Visionutveckling med inriktning på PC försäljning i lokalområdet Stenungsund/Orust/Tjörn och Göteborg. Detta gav Tomas grunden att i sann entreprenörsanda utveckla ett nytt telefonist- och hänvisningssystem som var växeloberoende och som idag utvecklats till en allt i allt plattform för växeltelefoni. Tomas har vågat satsa och har visat stor uthållighet under tider när det varit jobbigt att driva utvecklingen framåt. Idag har Tomas utvecklat företaget till att vara en koncern med 55 miljoner i omsättning och 80 anställda och med bolag i Sverige, Danmark, Norge samt med en pågående etablering i Finland. Tomas är entreprenören med den starka tron "Det finns ingen tur, bara planerad framgång”.

Fredrik Bergman

Fredrik Bergman är initiativtagare till det sociala företaget Macken, som i Växjö hanterar utmaningar som varken den privata sektorns företag eller den offentliga sektors myndigheter klarar av. Fredrik har med stort tålamod bidragit till att Macken blivit accepterad som en aktör vad gäller produktion av varor och tjänster i regionen. Mackens mest innovativa bidrag ligger i dess organisering, att utifrån marginaliserade människors individuella behov skapa arbetstillfällen. Många av dessa människor är intresserade av att starta företag men de har av naturliga skäl svårt att etablera sig. Det har Fredrik och Macken löst genom att skapa en social park, de som inte känner sig mogna att driva egen verksamhet kan göra det under Mackens namn tills dess att de känner sig mogna att stå på egna ben. Fredrik Bergmans samhällsengagemang är stort och med sin journalistiska bakgrund är han en utmärkt kommunikatör i tal och skrift.

Maja Koppfeldt
Maja levde som anhörig till sin funk­tion­shin­drade sys­ter och sak­nade en anhörigs per­spek­tiv i vår­den. Där­för star­tade hon för sex år sedan företaget LivsAnda vård och assistans AB, ett vård­före­tag som fokuserar och anpas­sar vår­den efter den enskilde kunden. För att säk­er­ställa att alla anställda verk­li­gen får förståelse för bolagets visioner och värderingar i takt med att bolaget växer har Maja skrivit en bok avseende funk­tion­shin­drade. Boken används även i utbild­ningssyfte på GU.  LivsAnda omfattar idag 200 personliga assistenter och har en årsomsättning på 50 miljoner kronor. Hittills har LivsAnda arbetats inom Västra Götaland. Nu planerar företaget att expandera i hela landet. Maja är en entre­prenör som gått hela vägen från idé till livskraftigt före­tag där empati och affärsnytta går hand i hand.

Vinnaren tillkännages under kvällen den 26:e oktober på Entreprenörsdagen 2010.

Utmärkelsen delas ut av Stiftelsen Bolleks Kunskapsfond för att främja forskning, utbildning och kunskapsöverföring bland nya, små och medelstora företag. Prisutdelningen äger rum i samband med Entreprenörsdagens galakväll .

För mer information om utmärkelsen Årets Entreprenör:
http://www.aretsentreprenor.se/

För mer information om Entreprenörsdagen 2010:
http://entreprenorsdagen.se/

Kontakt för mer inforamtion:
alexandra@entreprenorsdagen.se