Norrköpings kommun

De nya översiktsplanerna ställs ut

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2016 09:15 CET

Arbetet med att ta fram Norrköpings kommuns nya översiktsplaner för stad och landsbygd har kommit till nästa skede. Nu ska planförslagen ställas ut och allmänheten kan komma med synpunkter.

– Norrköping växer och utvecklas, både i staden och på landet. Det är viktigt att ha med kommuninvånarna när vi bestämmer inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av Norrköping. Därför uppmanar jag alla att ta del av planförslagen när de nu ställs ut, säger Kikki Liljeblad (S), kommunalråd.

Från och med i dag till och med den 31 januari 2017 finns planförslagen tillgängliga på Visualiseringscenter C, förvaltningshuset Rosen och på kommunens hemsida. Allmänheten kan i detta läge komma med synpunkter på de presenterade förslagen.

Sedan samrådet i våras har planförslagen bearbetats utifrån synpunkter från allmänheten. Huvudinriktningarna är samma som under samrådet men man har gjort flera förtydliganden, kompletteringar och mindre revideringar.

– Ett exempel är utvecklingsplanerna för prioriterade orter. Vi fick in synpunkter under samrådet och har nu justerat en del av texterna med tillhörande kartor, säger Eva Weibull Winter, översiktsplanerare och ansvarig för framtagandet av nya översiktsplanen landsbygd.

Två områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge har strukits från planen: området vid sjön Horken utanför Vånga och området vid Hagneryd vid sjön Glan. De två områdena i Simonstorp står kvar i planförslaget. Syftet med översiktsplanen för landsbygden är att skapa förutsättningar för en levande och hållbar landsbygd. Det görs genom att utgå från nuvarande förutsättningar och utveckla dessa.

Översiktsplanen staden behandlar den långsiktiga, fysiska utvecklingen av Norrköping. Planförslaget har kompletterats med ett tema om miljö- och riskfaktorer samt en bilaga med riksintressen. Utifrån inkomna synpunkter har planförslaget skrivits om med tydligare betoning på bevarande av mark och vatten, prioriterad gång-, cykel- och kollektivtrafik samt ytterligare beskrivning av ekosystemtjänster.

Upplysningar
Kikki Liljeblad (S)
Titel: kommunalråd
Telefon: 070-628 59 28

Översiktsplanen staden
Per Sandler
Titel: projektledare
Telefon: 011-15 11 02

Översiktsplanen landsbygd
Eva Weibull Winter
Titel: översiktsplanerare
Telefon: 011-15 13 38
_______________________________________________________
Avsändare: Kajsa Nilsson, presskommunikatör
Telefon: 011-15 18 84

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här svenska mästerskapen i 50 idrotter avgjordes i juli 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!