Landstinget i Östergötland

"De nya regionerna måste växa fram underifrån"

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 16:18 CET

Landstingsstyrelsens ordförande kommenterar Ansvarskommitténs förslag

- För att möta hälso- och sjukvårdens behov måste vi ha en organisation som klarar framtidens krav, säger Marie Morell (m), landstingsstyrelsens ordförande, som kommentar till Ansvarskommitténs förslag om färre och större regioner.

- Vi utvecklar gärna det goda samarbete vi har i dag med Kalmar och Jönköpings län inom sjukvården. Vi arbetar också på att stärka samarbetet med Landstinget Sörmland. De nya regionerna ska växa fram underifrån, betonar hon.

- Inte minst för att säkra framtiden för vårt universitetssjukhus i Linköping är det viktigt att vi har ett regionsamarbete som ger förutsättningar för det, tillägger Sven Eric Nilsson (c ), ordförande i landstingets regionpolitiska beredning.

Sven Eric Nilsson välkomnar att Ansvarskommittén enigt kommit fram till att det behövs en regional politisk nivå, att besluten om de regionala frågorna ska fattas av politiker valda av dem som bor i regionen.

Behov
- Hälso- och sjukvårdens behov är ett av skälen för förslaget om regionkommuner. Det andra viktiga skälet är att regionerna krävs för ett effektivt arbete för utveckling och tillväxt runtom i landet.

Marie Morell framhåller att Ansvarskommittén också vill åstadkomma en välbehövlig samordning på den statliga sidan, där ett 40-tal olika geografiska indelningar förekommer.

- Med nya län anpassade efter till de nya regionerna, och en gemensam geografi för de olika statliga myndigheterna, så kan säkert medborgarna få ut mera av sina skattepengar.

Inte bara regioner
Men Ansvarskommitténs förslag handlar inte bara om regioner.

- Det är också bra att man vill reformera företagshälsovården och definitionen av allmänläkare, säger Marie Morell.

- Inom hälso- och sjukvården har arbetet kring vårdkvalitet, uppföljningar och samverkan utvecklats kraftigt på nationell nivå de senaste åren. Den utvecklingen måste få fortsätta. Vi kan inte tillåta en ojämlik vård i landet som beror på landstings- eller regiongränser, avslutar Marie Morell.