Näringsdepartementet

De nya strukturfondsprogrammen är godkända

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 09:50 CEST

EU-kommissionen har nu godkänt Sveriges samtliga regionala strukturfondsprogram för perioden 2007-2013. De regionala strukturfondsprogrammen är en viktig, såväl finansiell som strategisk, satsning på att stärka Sveriges regioners och, inte minst, företags konkurrenskraft.

- Under framtagandet av programmen och förhandlingarna med EU-kommissionen har arbetet präglats av ett stort engagemang på lokal och regional nivå. Det har även varit ett mycket bra samarbete mellan den nationella och den regionala nivån, säger näringsminister Maud Olofsson.

- Jag är glad att arbetet nu kan komma igång, och jag hoppas på ett fortsatt engagemang och samarbete så att dessa program verkligen används på bästa sätt för att skapa regional tillväxt. Det gäller att så många aktörer som möjligt tar chansen och deltar aktivt i genomförandet av strukturfondsprogrammen, säger Maud Olofsson.

Regeringen har bjudit in strukturfondspartnerskapens ordförande till ett möte den 28 augusti för att diskutera den fortsatta processen.

- Det är nu angeläget att partnerskapens sammansättning snarast kan fastställas, så att deras arbete med att prioritera mellan olika projektansökningar snarast kommer igång. Jag vill än en gång uppmana alla som vill starta projekt att intensifiera arbetet med att vaska fram projektidéer och förbereda projektansökningar, avslutar Maud Olofsson.

Programmen har utarbetats inom åtta programområden som täcker hela landet; Övre Norrland, Norra Mellansverige, Mellersta Norrland, Stockholm, Östra Mellansverige, Västsverige, Skåne-Blekinge, och Småland och öarna. De regionala strukturfondsprogrammen finansieras av den europeiska regionala utvecklingsfonden med cirka 8,4 miljarder kronor. Därtill tillkommer nationell medfinansiering med minst lika mycket medel.

Programmen fokuserar främst på förutsättningar för företagande och entreprenörskap, innovationer samt att öka tillgängligheten.Kontakt:
Lisa Wärn
Pressekreterare hos Maud Olofsson
08-405 46 84
070-305 47 74
lisa.warn@enterprise.ministry.se

Linda Ylivainio
Politiskt sakkunnig hos Maud Olofsson
08-405 48 21
linda.ylivainio@enterprise.ministry.se