Älgskadefondsföreningen

De osynliga viltolyckorna

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 08:00 CEST

År 2008 rapporterades 39 527 viltolyckor till Polisen. Men det är långt ifrån alla som rapporteras menar Älgskadefondsföreningen. Enligt en forskningsrapport, framställd vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), kan det faktiska olycksantalet ligga på nästan det dubbla.

- Om polisen får reda på 33 000 påkörda klövvilt per år, så uppskattar vi att det i verkligheten är närmare 66 000, säger Östen Johansson, trafiksäkerhetsanalytiker på Vägverket

Resultatet av forskningsrapporten, som bygger på djupintervjuer med bilister, uppskattar att antalet olyckor med älg ligger på ca.7 000 - 13 500 och med rådjur ca.63 500 - 81 500. Detta innebär att ca 60% av rådjursolyckorna och 30% av älgolyckorna inte kommer med i statistiken. Den statistik som ligger till grund för Vägverkets bedömning för förebyggande åtgärder.

- Vi blev väldigt förvånade över resultatet. Vi hade förväntat oss ett betydligt mindre mörkertal jämfört med Viltolycksprojektet som gjordes på sent 70-tal, men det verkar nästan oförändrat, menar Andreas Seiler, fil.dr vid SLU

Dessa uppgifter visar på vikten av heltäckande och korrekt information om viltolyckor. Därför samlar Älgskadefondsföreningen landets experter för ett heldagsseminarium i viltolyckornas tecken. Seminariet, som hålls den 17 april på Quality Hotel i Växjö, ska behandla såväl forskning på viltrelaterade personskador som viltolyckornas effekter på samhället och djurstammarna. 

-  Vi vill att seminariet ska ge, såväl personer som jobbar med trafiksäkerhet dagligen som intresserade lekmän, en mer heltäckande bild av viltolycksproblemet än vad som vanligtvis presenteras i media, säger Andreas Lindfors, informatör på Älgskadefondsföreningen.

För vidare information:
Andreas Lindfors, informatör
Älgskadefondsföreningen
Tfn: 0474-102 37
Mob: 070-564 34 67
E-post: andreas@aelgen.se
Hemsida: www.aelgen.se/press

Älgskadefondsföreningen är en ideell, rikstäckande förening som sedan 1973 verkat för att minska antalet viltolyckor. Föreningen är Sveriges största oberoende aktör inom vilt- och trafiksäkerhet. Verksamheten inriktar sig på att informera allmänheten om viltolycksrisken samt att påverka berörda aktörer för att förebygga viltolyckor. Föreningen har mer än 80 000 medlemmar från Smygehuk till Haparanda.