Älvdalens kommun

De politiska partierna i Älvdalens kommun kräver krafttag mot vargproblemet!

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 09:38 CET

Till Länsstyrelsen i Dalarna                                                           20091214
Länsstyrelsens styrelse
791 84 Falun

Skrivelse angående den upplevda ”vargplågan” som den bofasta befolkningen inom Fulufjällsreviret och ett ytterligare revir direkt österut känner just nu.

En stor del av befolkningen inom det så kallade ”Fulufjällsreviret” som består av bland annat byarna Sörsjön, Nornäs, Tyrinäs, Lövnäs och Horrmund kräver att ”politikerna”, de som styr kommunerna,  länet och riket förstår deras situation och hur de tvingas leva i dagsläget. Befolkningen säger att vargsituationen i vår omedelbara närhet har blivit extremt ohållbar, vi har nu i ca 2 års tid blivit tvingade att leva med en avsaknad av trygghet och frihet som vargetableringen i vår direkta närhet fört med sig. ”Barn är rädda och törs inte längre vistas utomhus, ortsborna tycker att det känns otryggt att promenera inne i byarna, bärplockare känner stor oro och har i flera fall slutat att vistas i skogen, fiskare känner olust för att röra sig i naturen och jägare har mer eller mindre tvingats att sluta jaga med löshundar på grund av rädslan för att förlora sina jaktkamrater i vargens käftar. Vargarna har allt oftare rört sig inne i byarna runt våra hus och detta gör vargarna obehindrat även under dagtid. Känslorna och tankarna som uppstår när man vet att dessa vargar kan finnas var och när som helst är svåra att förklara. Det är först när man själv blir drabbad som man verkligen förstår vidden av problemen som vargarna för med sig, detta är något som många nu bittert har fått erfara.  Man kan som drabbad lätt förstå varför våra tidigare generationer gjort allt dom kunde för att bli av med vargplågan. Men vi kan däremot inte förstå varför vi nu tvingas leva med denna vargplåga.” skriver befolkningen i ett brev till oss politiker i Älvdalens kommun.

Befolkningen beskriver läget som så:

Att vi måste sluta med våra fritidsintressen, byta livsstil och tillbringa vår lediga tid inomhus eller.
Att vi måste flytta härifrån och försöka hitta någonstans där vi kan leva som förut
eller
Att bli grovt kriminella genom att själva utrota vargarna där vi ska leva. 

Detta är val som ingen människa i dagens välfärdssamhälle borde behöva ta ställning till.

Vi, de politiska partierna i Älvdalens kommun, tar till oss vad de boende inom det så kallade Fulufjällsreviret och det nya reviret som ligger i direkt anslutning öster ut beskriver den otrygghet och rädsla som nu finns. Vi förundras över det beslut som Naturvårdsverket nu fattat att endast tillåta att 1 varg får skjutas i det som nu omfattas av skyddsjaktsbegreppet och med väldigt tillkrånglade regler. Vad sedan gäller licensjakt på varg så är ej heller detta fastlagt, där ändå Länsstyrelsen i Dalarnas naturvårdsenhet uttryckt att vi i Dalarna bör kunna ta bort ca 7 - 14 vargar totalt.  Uppgifterna vad gäller antal vargar inom det så kallade Fulufjällsreviret är att där vistas 10 vargar, det nya reviret har 2 vargar, ett revirmarkerande par samt ytterligare 1 till 2 ensamma vargar som rör sig inom detta område. Men vad som allmänt är känt så befinner sig ca 13 – 14 vargar inom området som berörs av den klagande befolkningen. Detta medför också alltför stor utarmning av viltbeståndet och kommer framledes att utarma all älgjakt och annan jakt. Vår uppfattning är att inom det nu berörda området, så måste vargstammen minskas mycket kraftigt.

Hemställan

 Med anledning av ovanstående redovisning så hemställer de politiska partierna i Älvdalens kommun

att Länsstyrelsens styrelse i Dalarna snarast beslutar om nödvändiga åtgärder för att eliminera befolkningens rädsla.

att Länsstyrelsens styrelse inser allvaret och beslutar om åtgärder som minskar antalet vargar i det aktuella området till en sådan nivå att befolkningen slipper flytta härifrån eller bli kriminella och ta saken i egna händer för att utrota vargen.

att Länsstyrelsens styrelse fattar beslut som åter skapar möjligheter för befolkningen att utöva sina fritidsintressen.

att Länsstyrelsens styrelse fattar beslut om att skicka en begäran till regering och riksdag vad avser behovet att minska koncentrationen av varg till vissa små områden som exempelvis det nu aktuella området och i stället se till att den beslutade vargstammens storlek fördelas på hela Sveriges landareal.    

Älvdalen 2009-12-14

Ulla-Britt Emanuelsson Socialdemokraterna                
Kjell Tenn Centerpartiet
Nils-Åke Norman Moderaterna                                    
Peter Nygren Folkpartiet
Lisbet – Mörk Amnelius Kommunlistan                       
Inga-Lis Eriksson Frihetliga Kommunalfolket
Ingmarie Nilsson Miljöpartiet                                       
Ola Strand Kristdemokraterna

Läs också hela pdf:n. Den innehåller dessutom befolkningens egna beskrivning om problemet och andra skrivelser i ärendet.

Sveriges närmaste vildmark Det andra bara drömmer om har vi i överflöd. Älvdalens kommun, "En kommun - tre riken".
I södra kommundelen delas den gamla socken mitt itu av det forsande vattnet i Österdalälven. Där ansluter också Rotälvens vatten, så södra Älvdalen kan med rätta kallas Älvriket.
Efter åtta mils resa norrut genom sjumilaskogen! kommer man till Särna, där du på skogsmuseet Lomkällan kan bekanta dig med forna tiders skogsbruk. Särna är Skogsriket.
Utför Idrefjälls branta sluttningar kan du släppa loss på skidor. Eller varför inte en stärkande sommarvistelse i Grövesjöfjällen? Kom hit och upptäck våra tre riken, du också!
Storslaget, actionfyllt och avkopplande - den optimala kombinationen för dig som gillar natur  och friluftsliv.
Från Älvdalen i söder till Grövelsjön i norr väntar mer än 7000 km2 riktig vildmark.