Stockholms Läns Landsting

De röd-gröna i stadshuset försvårar för klotterbekämpningen! (fp)

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 14:11 CEST

På dagens sammanträde med SL:s styrelse hanteras en motion av folkpartisterna Cecilia Carpelan och Maria Wallhager om samordnad klottersanering. I den föreslår motionärerna att landstinget ska samordna klottersaneringen bättre med Stockholms stad, kranskommunerna och andra aktörer. De pekar på att klottret har ökat i Stockholm och att det idag är ett stort problem med sociala dimensioner. De hänvisar i motionen till det lyckade ”Stoppa-Klottretprojektet” i Helsingfors.

SL:s tjänstemän skriver i sitt svar att de delar uppfattningen att det vore bra och att samordnade aktiviteter skulle effektivisera kampen mot vandalisering. Men samtidigt konstaterar de att där exempelvis Helsingfors bedriver ett framgångsrikt arbete så beror det delvis på att man där har en samsyn på klotter och annan vandalisering. Detta finns, menar de, inte i Stockholm.

- Stockholms stads röd-gröna majoritet med sin slappa eller till och med tillåtande attityd till klotter och annan vandalisering sätter alltså käppar i hjulet för ett effektivt arbete mot förslumning av kollektivtrafiken och våra bostadsområden. Det är rent ut sagt för jäkligt att de röd-gröna i sin naivitet uppmuntrar vandaler genom utställningsverksamhet och annat. Räcker det inte med att de låter tjuvåkarna göra reklam för olaglig verksamhet i skattebetalda lokaler? Undrar Maria Wallhager, landstingsråd i opposition (fp).

- Vi vet av trygghetsmätningar att bostadsområden med mycket klotter och annan vandalisering leder till otrygghet. Utanförskapet som många känner i socialt utsatta områden förstärks om boendemiljön inte är acceptabel. Vi måste ta krafttag mot klottret, inte för att vi ogillar grafitti, utan för att klotter har en negativ inverkan på både stadsmiljön och på den sociala miljön. Exemplet från Helsingfors med samordnad klottersanering manar till efterföljd här hos oss i Stockholms län., säger Cecilia Carpelan, landstingsledamot (fp).

- På dagens möte med SL har de röd-gröna i landstinget en möjlighet att ta krafttag i frågan. Det är tveksamt om det händer så mycket. De har inte visat något större intresse för frågan tidigare, avslutar Wallhager och Carpelan.

Stoppa-Klottretprojektet i Helsingfors

Helsingfors stad startade år 1998 ett Stoppa-Klottretprojekt . Klottret uppges sedan dess ha minskat med 70 %. De aktiva klottrarna har också minskat väsentligt. Projektet drivs med många deltagare, bl a stadens olika tekniska kontor, ansvariga för buss- och spårvägstrafik, el- och telebolag samt några angränsande förortskommuner. Flera mobila enheter åker ständigt runt, bevakar och sanerar vid behov . Dessa insatser finansieras gemensamt av deltagande parter. Helsingfors stad har också engagerat 400 frivilliga som rapportörer av klotter.

För mer information: Patrik Silverudd, 070-737 42 54