Riksteatern

De röda skorna till Libanon & Al Madina

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 11:53 CEST

Föreställningen De röda skorna reser till Beirut som en inledning på ett långsiktigt och unikt samarbete mellan Riksteatern, Stockholms stadsteater Skärholmen och Al Madina teatern i Beirut där en grupp unga skådespelare ska bygga upp en barnteaterensemble.

Den första veckan i november framförs en version av De röda skorna av HC Andersen vid två tillfällen på Al Madina teatern i Beirut. Dessutom besöker karaktärerna från De röda skorna barn i det palestinska flyktinglägret Shatila i Libanon. Förutom evenemangen kommer man att genomföra en fyra dagar lång workshop för den unga ensemblen på Al Madina teatern för att berätta hur man arbetat fram De röda skorna. Materialet för workshopen kommer att vara sagor/berättelser som de libanesiska skådespelarna valt. Dessa kommer sedan att omsättas i scenisk gestaltning tillsammans med dem. Syftet är att den nya ensemblen själva ska turnera i flyktingläger i Libanon.

Samarbetet har initierats av Riksteatern. Josefin Lindberg, producent och ansvarig för satsningen menar att den kommer att få positiva effekter även i Sverige.

– Inom Riksteatern vill vi koppla det internationella arbetet till det lokala och hur Sverige ser ut idag. Vi har stora grupper från Mellanöstern, framför allt från Libanon och Palestina, inte minst i Skärholmen där Stadsteatern verkar och i Botkyrka där Riksteatern har sina lokaler, säger Josefin Lindberg. Därför kändes det naturligt att ta kontakt med stadsteatern i Skärholmen. De röda skorna är en fin föreställning med många bottnar. Den handlar om att växa upp, finna sin identitet och få mod. Det är teman som är giltiga i alla kulturer.

Både Josefin och Carolina Frände, konstnärlig ledare och verksamhetschef för Stockholms stadsteater Skärholmen ser möjligheter till ett långsiktigare projekt än bara själva gästspelet.

– Riksteatern som driver ett Mellanösternprojekt frågade oss i Skärholmen om vi vill fungera som mentorteater för denna unga ensemble på Al Madina och dela med oss av vår kunskap kring teater för en ung publik, berättar Carolina Frände som även regisserat De röda skorna. Jag hoppas att vi i framtiden kan erbjuda gästspel på t ex arabiska för en barnpublik i Skärholmen. Det är också spännande att som Stockholms stadsteater inleda ett konkret samarbete med Riskteatern. Det är viktigt ur en kulturpolitisk synvinkel att ta vara på och skapa synergier mellan de olika uppdrag de stora scenkonstinstitutionerna i Sverige har, sammanfattar Carolina.

Samarbetet med Stockholms stadsteater Skärholmen, att bygga en barnteaterensemble i Beirut, är en fortsättning på Riksteaterns fokus på arabisk dramatik. 2009 gjorde Nidal Al-Achkar, chef för Al Madina teatern och Libanons starkaste teaterprofil ett uppmärksammat besök i Sverige tillsammans med Marina Barham från Al-Harah-teatern på Västbanken. De deltog i ett seminarium om teater i arabisktalande länder. Nyligen arrangerade Riksteatern läsningar av Gaza-monologerna på fyra orter i Sverige. Det är monologer skrivna av barn och unga i Gaza som lästes i ett 30-tal länder. Inom Riksteatern har också ett palestinskt nätverk nyligen tagit form, som förenar en rad kulturaktörer i Sverige.

De röda skorna i regi av Carolina Frände, är framarbetad av Carolina Frände, Mats Kjelbye och Åsa Lindholm i samarbete med ensemblen; Siri Hamari, Emil Almén och Niklas Brommare. Föreställningen, som hade urpremiär 20 mars 2010, har valts ut att delta i Teaterbiennalen som äger rum i Gävle 11-15 maj 2011 och är dessutom inbjuden till ASSITEJ Performing Arts Festival for Young Audiences 20-29 maj 2011.

Presskontakter:
Anneli Gunnar
Södra Teatern och Riksteaterns internationella verksamhet
anneli.gunnar@sodrateatern.com
08-531 99 272, 070-682 97 25

Malin Hjelm                                                                                       
Kommunikationsansvarig Stockholms stadsteater Skärholmen malin.hjelm@stadsteatern.stockholm.se
08-506 20 263, 0739-730 263

Om Riksteatern
Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. 230 riksteaterföreningar i Sverige är en del av Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. Riksteatern når årligen en sammanlagd publik på drygt 1 200 000 personer. Riksteaterns vision är att skapa mentala krockar på många språk för att sätta tanken och känslan i rörelse samt bidra till att varje medborgare deltar, har inflytande och känner delaktighet i samhället. Riksteaterns vision är också att vara föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande, delaktighet och inflytande, för att skapa morgondagens demokrati. I genomsnitt spelar Riksteatern cirka 10 föreställningar på olika scener i Sverige varje dag under säsong. 465 personer anställs av Riksteatern per månad under turnéperioderna i september-maj och varje natt bor 40 av Riksteaterns medarbetare på hotell. Sedan 2006 finns det fem turkiska riksteaterföreningar som arrangerar föreställningar för turkisktalande publik. Riksteatern har också en omfattande internationell verksamhet, bland annat ett flerårigt samarbete med sju teatrar i Finland och teatern gör regelbundet gästspel utomlands. Riksteaterns Tyst Teater som spelar teater för döva och hörande barn, unga och vuxna har funnits på Riksteatern sedan 1977. Södra Teatern och Cullbergbaletten är också delar av Riksteatern. 21 organisationer har valt att ansluta sig till Riksteatern. Riksteaterns statliga anslag uppgår 2009 till 263 MKR. Birgitta Englin är vd för Riksteatern.