Stockholms Läns Landsting

De rödgröna har tappat kontrollen över kollektivtrafiken (fp)

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 15:25 CEST

Folkpartiets vice ordförande i SL, Oppositionslandstingsrådet Maria Wallhager, presenterade idag en kortrapport om SL:s ekonomiska svarta hål och kaoset inom kollektivtrafiken. Wallhager menar att den rödgröna landstingsmajoriteten tappat kontrollen över utvecklingen och att kollektivtrafiken mer än någonsin saknar en tydlig ledning.


- Det är inte med de små stegens tyranni som Anna Berger Kettner styr SL:s kollektivtrafik. Det är istället med de små stegens anarki säger Wallhager.
Några av problemen:
* Indragna pendeltåg och fel på nybeställda.
* Vagnbrist i t-banan
* Minskat antal resenärer i kollektivtrafiken
* Fiaskobetonade tullbussar
* Fackliga problem
* Handikappanpassning ej genomförd och är ej möjlig innan 2010
* Inga marginaler i trafiken, minsta avbrott får orimliga konsekvenser
* Studentskrapebygget slår ut SL:s kommunikation i trafiken och det tar månader att ordna
* Trängselförsöket kommer att ytterligare försämra för resenärerna
* En total oförmåga att förmå Banverket att ta sitt ansvar trots samma (s)tyre i landsting och regering. Banverket behandlar pendeltågsresenärerna uselt, trots avtal.

- Det kan tyckas som små grejor var för sig. Men sammantaget ger det en bild av en kollektivtrafik i djup kris. Ett privat företag i samma storleksordning som hade så stora problem med verksamhetens nästan alla delar hade för länge sedan försvunnit från marknaden. SL lunkar på som vanligt, skattebetalarna och resenärerna betalar ju notan i alla fall, fortsätter Wallhager.

- Värst är ändå SL:s ekonomiska kris. Det behövs investeringar i mångmiljardklassen bara för att garantera nuvarande trafikvolym. Inga pengar finns heller till handikappanpassning, till Citybanan eller till de stora underskott som SL har, konstaterar Wallhager.

- Det är dags att kraftsamla. Avbolagisera SL, slå ihop färdtjänst och kollektivtrafik, gör SL mer kommersiellt och släpp in nya, privata, finansieringslösningar så att vi även i morgon kan ge stockholmarna den kollektivtrafik de förtjänar. De förtjänar mycket bättre än idag, avslutar Wallhager.

För mer info: Patrik Silverudd mobil: 070-737 4254

SL:s svarta hål
SL:s tjänstemän har tagit fram ett material över det långsiktiga reinvesteringsbehovet inom SL. Dessvärre pekar detta på en mycket besvärlig framtid för SL. Under perioden fram till 2025 har SL ett reinvesteringsbehov på totalt 36 miljarder.

Störst är behovet under 2006 med 3 miljarder för att sjunka till runt 2 mdkr per år under perioden 2007-2009. Behovet minskar sedan under en period fram till 2012 då det åter beräknas ligga mellan 2,2 till 2,6 mdkr per år under åren 2014-2017.

Detta är pengar som idag inte finns. Det största investeringsbehoven finns inom tunnelbana och pendeltåg med målet att dagens standard på infrastruktur och trafikintensitet ska kunna bibehållas.

Tunnelbanespåren måste rustas till en kostnad om ca 7 miljarder, nya tåg krävs till en kostnad om ca 5 miljarder och nya trafikantanläggningar behövs för drygt 6 miljarder. Totalt behöver tunnelbanan över 19 miljarder. De nya pendeltågen kommer kosta 4 miljarder med ytterligare omkostnader för nya depåer mm totalt 6, 5 miljard.

Rustning av och nya fordon till Roslags-, Lidingö-, Nockeby-, Saltsjö- och tvärbanan och Djurgårdslinjen kommer kosta över totalt 5 miljarder. Till detta kommer investeringar i busstrafik, arbetsfordon, IT och miljöanpassning.

I vissa fall är situationen mycket prekär. Om inte investeringarna kan genomföras kan Fruängens t-banestation tvingas stänga 2006, Saltsjöbanans trafik kan bara garanteras till 2009, fordonen på Nockebybanan och Lidingöbanan är så gamla att det inte längre går att skaffa reservdelar till dem vilket gör att fordonen måste slaktas ett efter ett för att bli reservdelar. Trafiken på dessa banor går max till 2011.

Utöver detta har SL ett lagstadgat krav på sig att vara handikappanpassad till 2010.
Att i praktiken nå detta mål innebär att majoriteten av perrongerna måste byggas om till en kostnad om 800 mkr. Denna kostnad finns inte med i budgeten under de kommande åren.
Att bygga om de tiotal perronger i t-banan som är krökta skulle kosta mångmiljard belopp och finns inte heller med i någon ekonomisk plan för SL. Lokalbanorna kan inte handikappanpassas pga tågen som idag går på dessa. En handikappanpassning av Roslagsbanan är dock möjlig men skulle kosta 100 mkr.

Kort sagt innebär detta att SL inte kommer att vara handikappanpassat 2010. Till detta finns inga pengar.

Till detta kan läggas att SL redan idag budgeterar för ett underskott på 800 mkr för året 2008 Idag finns det inga svar på hur detta ska täckas.

Citybanan är en mycket viktig infrastruktursatsning för länets pendeltågstrafik, landstingets kostnad för detta har under det senaste året ökat från beräknade 1,8 mdkr till 3,2 mdkr. Och många tecken tyder på att det kan bli ännu kostsammare. För detta oerhört viktiga projekt finns idag inga medel avsatta inom SL.

SL:s svarta hål i siffror
Tunnelbana 19 mdkr
-nya fordon 4 mdkr
-nya signalsystem 3,3 mdkr
-stationsupprustning 5,8 mdkr
-nya banor 4,9 mdkr

Pendeltåg 6,5 mdkr
-nya X60-vagnar

Lokalbanor 5,6 mdkr
-nya fordon Lidingöbanan, Nockebybanan och Saltsjöbanan 1 mdkr
-upprustning och nya fordon Roslagsbanan 3 mdkr

Bussar 3 mdkr
-IT-system 600 mkr
-Depåer och tvättanläggningar 400mkr
-Modernisering bytespunkter och terminaler 770 mkr

Övrigt 1,6 mdkr
-arbetsfordon 400 mkr
-miljöanpassning depåer 600 mkr
-IT-infrastruktur 500 mkr