Ja till Livet

De sena aborterna fortsätter att öka och når nya rekordnivåer

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2011 19:06 CEST

De sena aborterna fortsätter att öka och når nya rekordnivåer

Varje vår presenterar Socialstyrelsen helårsstatistiken för fjolårets aborter. De senaste tio åren har myndigheten tvingats redovisa höjda aborttal åtta av gångerna. I ett internationellt perspektiv är detta mycket ovanligt, speciellt mot bakgrund av att ökningen sker från ett redan tidigare mycket högt aborttal.

-  Förra året gjordes 37 693 aborter. För tio år sedan var det 30 980; givetvis kan vi inte vara nöjda med en sådan ökning, säger Gunilla Gomér, ordförande i Ja till Livet. Mot bakgrund av att aborttalen sjunker i stora delar av Europa måste vi våga ifrågasätta om det abortförebyggande arbete som görs verkligen fungerar.

- Det är naturligtvis glädjande att tonårsaborterna minskar, efter de stora ökningar som skett under hela 2000-talet. Trots minskningen under de senaste åren är det fortfarande långt ned till våra grannländers aborttal.

I rapporten ”Aborter 2010” framgår det att Sverige, trots minskningar av antalet tonårsaborter, fortfarande ligger på nivåer långt över våra nordiska grannländer. I varje åldersgrupp har Sverige högre abortfrekvens än samtliga övriga nordiska länder. Aborttalen i åldersgrupperna är mellan 10% och 160% högre i Sverige jämfört med de övriga länderna.

Aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15-19 år. (År 2009)

Danmark 16,4
Finland 12,8
Island 12,0
Norge 14,0
Sverige 22,5

När Socialstyrelsen på tisdagen publicerade abortstatistiken för 2010 visade det sig bland annat att sedan år 2000 har:

  • Antalet sena aborter efter vecka 18 ökat från 196 till 410, högst någonsin.
  • Antalet aborter ökat från 30 980 till 37 693.
  • Andelen upprepade aborter ökat från 38,1% till 40,4%, högst någonsin.
  • Alla läns aborttal har ökat, utom ett.
  • Antalet kvinnor som under året genomgått en abort gjort ”minst fyra aborter tidigare” ökat från 521 till ca 750.

Att de upprepade aborterna nu nått nya rekordnivåer är tråkigt. Självklart hoppas man ju att någon som gjort en abort ska hitta fungerande preventivmedel så att någon ny abort inte ska behöva utföras. Exakt varför de upprepade aborterna ökar, skulle behöva utredas, säger Gomér.

Totalt antal aborter i Sverige:

2000: 30 980
2001: 31 772
2002: 33 365
2003: 34 473
2004: 34 454
2005: 34 798
2006: 36 045
2007: 37 205
2008: 38 053
2009: 37 524
2010: 37 693


Aborter per 1 000 kvinnor, 15-44 år

2000: 18,3
2001: 18,7
2002: 19,6
2003: 20,2
2004: 20,0
2005: 20,2
2006: 20,6
2007: 21,0
2008: 21,3
2009: 20,8
2010: 20,9

Aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15-19 år

2000: 21,2
2001: 22,7
2002: 25,5
2003: 25,0
2004: 24,4
2005: 24,3
2006: 25,4
2007: 24,8
2008: 24,4
2009: 22,5
2010: 20,9

Mer om abortstatistik:

Föreningens hemsida: http://www.jatilllivet.se/viewNavMenu.do?menuID=69
Föreningens blogg: http://blog.jatilllivet.se/wordpress/category/abort/abortstatistik/
http://www.facebook.com/jatilllivet.se
http://twitter.com/JatillLivet

Tabell över antalet aborter och tonårsaborter per år i Sverige, från 1955 och framåt:
https://spreadsheets0.google.com/spreadsheet/pub?hl=sv&hl=sv&key=0AkzWWF6zdK74dEpabG82S0d3MlVfVGQ3Tm0zdnpOd2c&output=html

Tabell och grafer över tonårsaborter för varje län i Sverige, samt för de nordiska länderna, från 1985 och framåt:
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/pub?key=0AoFm44rv7E3udHJRTkxUdkxaZ0NQbGZubl94TUY2Znc&gid=26

Tabell över internationell abortstatistik från WHO över ca 50 länder, från 1970 och framåt:
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/pub?hl=en_US&hl=en_US&key=0Av7xdRU4sUEDdDBsTUNKSHBsQ2RaUk1YazZnUGRfRWc&output=html

Tabell över förändringen i aborttal i europeiska länder de senaste tio åren:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/jatilllivet/pressrelease/view/abort-i-europa-stoersta-oekningen-i-spanien-belgien-grekland-georgien-och-sverige-645313

Socialstyrelsens rapport: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18330/2011-6-1.pdf