Tech-Diving 2012

De senaste rönen om isobarisk motdiffusion och gasbyten vid dekompression på Tech-Diving 2012

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2011 08:34 CET

Dr David Doolette, forskningsfysiolog vid US Navy Experimental Diving Unit kommer att tala om effekterna av isobarisk motdiffusion (isobaric counter diffusion) och om gasbyten vid dekompression på seminariet Tech-Diving 2012 i Stockholm i januari 2012.

 – Det senaste och mest intressanta rönen inom dekompressionsforskningen, enligt David Doolette, har varit att kvantifiera de länge misstänkta effekterna av hur kroppstemperaturen påverkar risken (eller effektiviteten) vid dekompression. US Navy Experimental Diving Units forskning har tidigare visat att luftdyk till 36 MSW med 25-70 minuters bottentid, med identiska dekompressionstider, men med en 10 C graders ökning av hudens temperatur under dekompressionen, minskade risken för tryckfallssjuka motsvarande en halvering av bottentiden.

 – Teknisk dykning står idag inför en rad utmaningar, säger Doolette. Inom sporten bidrar rebreathers och förbättringar i batteriteknik till att möjliggöra extremt långa dyktider. Dessa långa dyktider påverkar i mycket stor utsträckning kroppens termiska balans, den kardiovaskulära jämvikten, toleransen för fysiskt arbete och den mentala kapaciteten på sätt som inte är helt klarlagda och för vilka motåtgärder måste utvecklas. För "mainstream" teknisk dykning kommer den ökande populariteten att skapa mer offentlig granskning av säkerheten och den nuvarande olycksnivån är förmodligen svår att bibehålla.

 Nästa dykprojekt för David Doolette är att, tillsammans med andra teammedlemmar i Woodville Karst Plain Project (WKPP), utforska öppningar från Woodville Karst Plain-systemet mot kusten i Mexikanska golfen.


Tech-Diving 2012 är ett internationellt seminarium om teknisk dykning som arrangeras av KTH Dykarklubb och äger rum den 28-29 januari 2012. Seminariet är det fjärde i den framgångsrika serien med Tech-Diving ´94, Tech-Diving 2000 och senast Tech-Diving 2006 med deltagare från hela världen.

Dessa kommer att föreläsa på Tech-Diving 2012:

  • Dr David Doolette, grottdykare och forskare på U.S. Navy Experimental Diving Unit
  • Jill Heinerth, grottdykare och undervattensfilmare
  • Dr Simon Mitchell, vrakdykare och forskare från Australien med DCI i innerörat och CO2-övervakning som specialitet
  • Jim Kennard, vrakdykare och utforskare av vrak i de stora sjöarna i USA
  • Arne Sieber, forskare på avancerade dyksystem och RB-sensorer'
  • Oskar Frånberg, forskare på KTH med fokus på RB-system
  • Daniel Karlsson och Dr Dmitri Gorski, grottdykare och utforskare av den vattenfyllda gruvan Tuna-Hästberg
  • Dr Mikael Gennser,  forskare från omgivningsfysiologi på KTH


Marko Wramén, journalist, fotograf och chefredaktör på tidningen DYK kommer att vara moderator för seminariet.

 

Tech-Diving 2012 arrangeras av KTH Dykarklubb som är en av Sveriges mest aktiva dykarklubbar med en stor andel tekniska dykare. KTH Dykarklubb är knuten till Kungliga Tekniska Högskolan som är Sveriges ledande tekniska universitet. Tech-Diving 2012 är det fjärde seminariet i den framgångsrika serien Tech-Diving ´94, Tech-Diving 2000 och Tech-Diving 2006 med deltagare från hela världen.