Sensori AB (publ)

De ska hjälpa personer världen över som lider av tinnitus

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 09:50 CET


NGM träffade Lars Gunneflo, ordförande för Sensori AB, som är listade på NGM Nordic MTF. Här berättar han om den spännande verksamheten och om plåstret som kan lindra obehagen vid tinnitus. 

Tinnitus är en vanlig åkomma som drabbar 10-15% av världens befolkning. Det finns inget botemedel men en rad behandlingar som kan vara dyra, tidsomfattande, ofta inte effektiva och ibland riskfyllda. Antinitus-plåstret är enkelt att använda, kostar 69 euro, är ofarligt och har enligt studier visats ge lindring av tinnitusbesvären. 

Sensori AB är baserat i Stockholm. Aktien (SORI MTF, SE0007730510) är listad sedan 21 januari 2016 på NGM Nordic MTF. 

Läs mer om Sensori på sensori.se

Sensori AB är ett listat bolag som investerar i innovativa produkter som underlättar livet för stora sjukdomsgrupper globalt inom öron-, näs- och halsområdet och samtidigt ger ett samhällsekonomiskt mervärde genom att minska sjukvårdskonsumtionen och minska antibiotika- och läkemedelsförbrukningen.

Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter samt utbildning inom life science området. Våra ledstjärnor i utveckling av den optimala medicintekniska produkten är att den ska vara effektiv, begriplig samt ha ett attraktivt pris i alla led och vara ofarlig att använda.

Bolagets aktier handlas på Nordic MTF under kortnamnet SORI MTF. Handeln i bolagets aktier kan följas i realtid på http://www.ngm.se/. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, www.ngnews.se.