Fetma & Övervikt Skåne

De största hindren, rangordnade, för ideella/idéburna organisationer är:

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 16:47 CEST

 De största hindren, rangordnade, för ideella/idéburna organisationer är:

1
. Vi är inte erkända/bekräftade. Vi måste hela tiden bevisa att vi finns till. Alltid ifrågasatta - Ingen ömsesidig respekt.

2. Vi springer ständigt efter plånboken; olika projektpengar att söka, beroende på vad bidragsgivaren satsar på, olika ämnen - så vi får hela tiden säga javisst vi jobbar mot droger, ja nu sysslar vi med ungdomar, aktiva mot Europa osv.

3. Vi är beroende av några få politiker/tjänstemän/kontaktperson/er i kommunen - när de slutar raseras allt - ingen långsiktighet - attityderna då?

4. Vi vågar inte vara samhällskritiska/kritisera den hand som föder oss och kommer man med synpunkter utifrån vår enorma erfarenheter och t.ex. frågor/idéer om implementering/genomförande, då går det ibland till som så att man blir uppkallade, ifrågasatta, uppläxade och mer eller mindre utkörda!!!!

Vi hoppas att regeringens överenskommelse och bygga samarbete med oss lokalt för att "upptäcka revorna och bristerna i samhället" fortsätter, OM man vill fortsätta att utveckla välfärden.
Vi behöver varandra för att kunna komma vidare, kommunerna/landstingen/länen och vi, de idéburna organisationerna.

Mötesplatser - ger Mångfald, dialog och möjligheter, sådana NYA möjligheter och annorlunda lösningar som annars inte kommer till stånd= Demokrati.

Samverkan behöver gemensamma principer! PARTNERSKAP - ansvarsfördelning - en utmaning - vi behöver frågasätta och skriva ned, vad vi vill/behöver för att utveckla(s).

Behöva lita på/våga pröva att göra det på ett nytt sätt. Ett annat sätt att titta på hur vi gör det TILLSAMMANS.

Vi behöver tillit - INTE kontroll, utan långsiktiga lösningar.

Idéburna organisationer = Den 3:e sektorn (MEN är den FÖRSTA!)

Vi är kittet i den Sociala Ekonomin.

Stefan Wallerek
Press- och Medie-ansvarig
Fetma & Övervikt Skåne
040-30 20 80, 070-57 57 646
www.overviktig.org
info@overviktig.org

./.

 Fetma & Övervikt Skåne

  040-30 20 80

  info@overvikt.org

 Jourtelefon: 070 - 57 57 646     Övervikt och Fetma Skåne

 

Fetma & Övervikt Skåne

  040-30 20 80

  info@overvikt.org

 Jourtelefon: 070 - 57 57 646     Övervikt och Fetma Skåne