Visma Opic Upphandling

De testar management-kurs för anbudsgivare

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 13:20 CET

Ett av världens ledande säkerhetsföretag, två av Sveriges tio största företag, världens största biluthyrare och ett ledande företag inom revision och rådgivning. Alla vill de pröva utbildningen Public Bid Manager fredag morgon 29 januari.

Utbildningen Public Bid Manager, ett samarbete mellan OPIC och IHM Business School, är den första kursen på managementnivå för företag som lägger anbud i offentliga upphandlingar. Den ger en helhetssyn på hur företag utvecklar strategi, organisation och konkreta verktyg för framgångsrika affärer med stat, kommun och landsting.

Kursen pågår tolv dagar under cirka sex månader. Parallellt genomförs ett individuellt affärsprojekt under handledning av IHM. Efter avslutade studier och godkänt affärsprojekt erhålls ett certifikat.

Public Bid Manager riktar sig till projekt- eller verksamhetsansvariga som arbetar i ett stort eller medelstort företag som har offentlig sektor som en del av sin kundbas. Bland titlarna på de 30-talet "prov-deltagarna" på fredag märks Tender Manager, VD, försäljningschef, distriktschef, affärsområdeschef, grundare, Regional Account Manager, verksamhetschef och anbudskoordinator.

Platsen är IHM Business School på Kungsholmen i Stockholm, kl 08.15-09.30 och föreläsare Magnus Josephson, upphandlingsjurist på OPIC och Günther Hiltman, civilekonom och lärare på IHM.

Vill du som journalist eller informatör närvara och lyssna, eller kanske ställa frågor t ex om vad som skiljer offentlig upphandling från näringslivets dito, ta kontakt med OPICs utbildningschef Fredrik Blomqvist fredrik.blomqvist@opic.com eller Thor Balkhed, OPIC, 0708-83 84 00.

Läs mer om utbildningen på OPICs webbplats

Läs mer hos IHM Business School

Kursplan (pdf)

Den kompletta kursen startar 22 april.

Om företaget
OPIC är sedan 1999 expert på upphandling och affärsrelationer mellan offentliga köpare och deras leverantörer. OPIC bevakar och informerar om aktuella upphandlingar och arkiverar avslutade affärer.
OPIC utbildar både nybörjare och proffs i upphandling och utvecklar företagens anbuds- och upphandlingsprocesser.
I OPICs verktyg TendSign skapar upphandlaren förfrågningsunderlag, annonserar, tar in elektroniska anbud, utvärderar och följer upp affären.

www.opic.com