BelBin Assessment

De tre första tränade maltesiska konsulterna i Belbin teamroller klara!

Press Release   •   Jul 10, 2013 11:01 CEST

1991 startade vi Belbin Svenska i Sverige och 1993 så hade vi våra tre första kunder i konceptet som byggde på olikhet. Alla tyckte vi var tokiga då för alla visste ju hur en bra chef såg ut och inte var dem olika. Idag pratar alla om att vi ska vara olika. Så uttrycket lika bran leker bäst bör nog ersättas med olika bran leker bäst åtminstone om vi kommer till att prestera i affärslivet. Belbins forskning har fått många copycats så många att det är svårt för de som köper tester/koncept att förstå vad som är orginalet. Fortfarande så läser psykologer i ämnet gruppdynamik Belbin och ingen copycat. Ja de läser annt också Belbin är bara en av forskarna i mängden men ack så viktig.

Efter att ha flyttat till malta för att driva upp forskningen om kontakthinder i hela Europa under namnet Confident Approach har vi också börjat introducera Belbins tankesätt och forskning här på Malta. De två första organisationer som ackrediterat tränare är Bank Of Valetta och Mater Dei Universitets sjukhuset här på Malta. Sedan har vi hunnit med ett uppdrag också för att utbveckla en it avdelning med utgångspunkt från Belbins forskning. 

Spännande att arbeta i en helt ny kultur och på engelska istället för på svenska. En intressant och lärorik erfarenhet. Nu sitter vi i översättning av Belbins nya testsystem som är väsentligt uppgraderat inte bara data tekniskt utan också när det kommer till validitet och reabilitet. Det kommer stärka alla Belbin tränade konsulter och HR ansvariga i Sverige.

BelBin malta Ltd T10F Apartment 19 TP01 Malta, www.belbin.se, info@belbin.se, tel 08-446 49 40. BelBin Malta (tidigare BelBin Svenska AB) är i Skandinavien det ledande företaget på tester för säljares produktivitet och olika team effektivitet. Vi representerar Dr M Belbins forskning om Vinnande Mangement Teams och George W Dudley och Shannon Goodsons forskning om Säljhinder - Sales Call Reluctance. Tester vi säljer är Belbins teamrollanalys Interplace och tester för att mäta säljhinder och kontakthinder. Vi har idag många erfarna skickliga konsulter som behärskar våra verktyg och som därmed kan åstadkomma stor skillnad i produktivitet hos både säljare som i olika team konstellationer. Då våra leverantörer är forskningsföretag försöker vi vara bron som binder ihop forskning med de mer praktiskt inriktade dvs våra kunder som är tränare, psykologer, konsulter, coacher m fl.

Vill du effektivisera ledningsgrupper, projektteam nyttja en erfaren licensierad Belbin konsult i Belbins Team Skills. Når inte säljarna sin budget, gör för få prospekting möten, för få avslut med andra ord underpresterar välj en licensierad Belbin konsult i Säljhinder.