Föreningen Stockholms hemlösa

De utnyttjade och hemlösa!

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2009 15:27 CEST

De organisationer som är uppbyggda kring hemlösa har en osmaklig förmåga att göra några få utvalda till reklampelare åt sina vinstdrivande rörelser. Detta görs till exempel genom att sysselsätta hemlösa i olika projekt som ansökts pengar för, till organisationen. Därmed blir även den hemlöse ett slags alibi för organisationens fortsatta överlevnad, dock utan att vara mindre hemlös.

En annan trend är att utse lämpliga personer till "brukarråden" . Dit handplockas fogliga hemlösa ut av etablissemanget för att representera sin "grupp" av individer. För hur skulle det se ut om det i demokratisk anda fanns människor i rådet som uttalade sig kritiska till de system uppbyggda för att hjälpa hemlösa? Vilket i sin förlängning betyder att den sanning de allra flesta hemlösa ser och lever under i form av diskriminering och underkastelse ytterst sällan kommer på tal eller förs vidare uppåt i hierarkin från dessa råd.

Om eller när någon gör detta, byts denna person helt enkelt ut efter tag, om inte denne anpassar sig förstås. Ingenting får bryta mot de sedan länge inarbetade idéburna tankesätten vi systematiskt hjälper hemlösa med. Istället behandlas frågor i dessa råd om hur bra, välvilliga och fungerande olika myndigheter och organisationers jobb med våra hemlösa är.

Men hur kan det då komma sig att antalet hemlösa öka från år till år och går både upp och ner i åldrarna? Detta trots att makten, med hjälp av olika definitioner på vad en hemlös är, försöker dölja den bistra sanningen som råder. Men allt detta handlar väl bara om att förhindra kritiska röster och en del av hur makten arbetar för att kvarhålla sin dominans.

Om vi anser att den övriga befolkningen, som inte är hemlösa i vårt land, behöver ett tryggt hem, ett privatliv, en vid behov fungerande vård (omsorg) och en inkomst för ett någorlunda fungerande liv.

Varför ser vi inte att hemlösa människor har samma behov?

 

Rolf Nilsson

Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa

Tel: 0736-76 42 86