Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

De vackra vyernas järnväg kan ge Dalsland livskraft

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2013 19:38 CET

Trafikverket har lämnat förslag att dra in underhållet och sedan om tre år riva upp järnvägen DVVJ mellan Mellerud och Billingsfors. Järnvägsfrämjandet antar att det innefattar resten till Bengtsfors också. Man påstår sig ha lagt mer än dubbelt så mycket på årligt underhåll som verkligen gjorts, och att det kostar 227 miljoner kronor för att byta 25.000 slipers och fem kilometer räls. Det borde räckt för att få de 44 kilometrarna i toppskick. En just färdig spåromläggning mellan Bjärka-Säby och Linköping med makadambädd, betongslipers och helsvetsad räls gick på 70 miljoner kronor milen. Då sjunker underhållskostnaderna till en tredjedel, och man kan ha full fart. Nu är den 40 kilometer i timmen.

En enklare upprustning kostar hälften. Det vore inte lönsamt eftersom godsmängderna är för små, sägs det. Trots att godstrafiken med tåg fördubblats senaste året ringer Trafikverket runt till kunder och säger att de skall köra med lastbil därför att banan ingen framtid har. Någon riktig koll på godsvolymen har man inte, eftersom att det som fraktas på spärrbanor (att bara ett tåg får befinna sig på banan samtidigt) som DVVJ inte förs in i Trafikverkets datasystem.

Utefter banan finns flera företag som skulle behöva miljövänliga transporter med låga kostnader. Bruket i Billingsfors finns i en kostnadspressad bransch. En nedläggning där skulle beröra 270 anställda.

I Bengtsfors finns enda omlastningsplatsen för virke i Dalsland. Läggs den ner innebär att det blir fler lastbilstransporter som går på dåliga vägar hela vägen, med ökning av vägslitage och olyckor. Att behöva bygga ny väg blir mycket dyrbart.

I en kalkyl för att göra Västlänken, tågtunneln under Göteborg, lönsam tillgodoräknas den de extra godståg som kan köras med en järnvägsplanskildhet. Där uppges priset per tonkilometer för att köra gods med järnväg till 10,7 öre mot 29,3 öre med lastbil, nära tre gånger så mycket. Med sinande olja kan man räkna med stigande kostnad för lastbilstrafik, om det ens finns bränsle nog. Det drabbar i synnerhet landsbygden, som därför är i särskilt behov att behålla sina järnvägar.

Enligt kalkylen går det inga persontåg på banan, och den ger inga bidrag till resandet. Sommartid går det dock två dubbelturer persontåg per dag måndag-lördag sommartid och 3-8 chartertåg om året. Man kan åka i ena riktningen med persontåg och i andra riktningen med kanalbåt samma dag. Upp och ner med kanalbåt skulle ta två dygn. Skulle banan rivas upp vore det ett slag mot turismen.

I Dals Långed finns Stenebyskolan med högskoleutbildning för design och konsthantverk. En turistmagnet i närheten är Baldersnäs herrgård.

Rustas banan upp finns det underlag för för reguljär persontrafik eftersom tätorterna utefter banan har 12.700 invånare. Den snabbaste bussen mellan Mellerud och Bengtsfors tar 50 minuter. Med upprustning bör tåget klara 30 minuter. I framtiden kan man tänka sig persontåg vidare de fem milen till Årjäng, en kommun med 10.000 invånare, som nu bara har dressinkörning. Från Mellerud går snabbaste tåget på under timmen till Göteborg. Med bil tar den sträckan en timma och 50 minuter. Tåget är oöverträffat för att knyta ihop orter. Med upprustad DVVJ kan alltså Bengtsfors nå Göteborg på en och en halv timme.

Underlaget för nedläggningsförslaget kan ifrågasättas, och om det följer lagen. Trafiken är inte av den obetydliga omfattning som krävs för det.

Västra Götalands-Regionen har beslutat bidra till en utredning om banan. Inför opinionstrycket har dock Trafikverket i remisshandlingen veknat till att skriva till att det behövs mer underlag, och att samtal har inletts med berörda parter. Den dialogen borde ha gjorts innan förslaget lades. Järnvägsfrämjandet anser att det vore kapitalförstöring att riva banan. Rivning kostar och att bygga ny bana är en affär på 500 miljoner kronor milen. Bättre vore att liksom för Inlandsbanan överlåta banan till kommunerna genom den stiftelse som redan sköter driften och ge ett bidrag som täcker kostnaderna.