CombiGene AB

De vetenskapliga grundarna medverkar på viktig konferens om neuropeptid Y (NPY)

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2015 11:17 CEST

Professor Kokaia är öppningstalare i en av de första sessionerna som heter Epilepsy, Neuro- degenera- tion & Neuroprotection och ämnet för hans presen- tation är den kombinerade genterapin med både NPY och Y2 vilken även utgör basen för CombiGenes nuvarande huvudprojekt. Docent Woldbye kommer att presentera den studie som gjordes av Rigshospi- talet och Köpenhamns Universitet under 2014 och som syftar till att skapa en behandling mot epilepsi hos hundar, dvs samma studie som omnämndes i ett CombiGene pressmeddelande 1 juli 2015 och som var bakgrunden till bildandet av dotterbolaget CombiGene Vet AB.

- Konferensen är ett sätt att skapa intresse för CombiGene även om vi denna gång tyvärr inte är sponsor, kommenterar VD Bengt Westrin. Men den är framförallt ett sätt för oss att identifiera trender och akademiska samarbetspartners, eller att träffa forskare som kan bli våra framtida rådgivare. 

Lovande behandlingsmetoder för epilepsipatienter

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo. Enligt styrelsens bedömning har emellertid CombiGenes behandlingsmetod potential att utvecklas så att den kan användas även mot andra hjärnrelaterade sjukdomar.