Ubik

Debatt: Därför behöver biogasen naturgasen

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 09:50 CEST

I en artikel på Newsmill utvecklar Michael Pettersson, ansvarig för kundrelationer på Nordic LNG, resonemanget:

– Det produceras inte tillräckligt med biogas för exempelvis den tunga transportnäringen, säger Michael i en kommentar.

Michael fortsätter:

– Genom att kyla ner gasen till -163°C krymper den 600 gånger i volym, och blir enkel att transportera. Inga tunga investeringar i infrastruktur behövs.

Igår invigdes FordonsGas nya tankstation på Stigs Center, Europas första publika tankstation för flytande fordonsgas.

Samtidigt presenteras Volvos första tunga transportfordon som drivs med flytande gas.

– Vi på Nordic LNG är såklart glada över att bidra till att göra gas till ett praktisk användbart bränsle för den tunga transportsektorn i hela Norden, säger Michael Pettersson, ansvarig för kundrelationer på Nordic LNG som levererat gasen.

– Vårt bidrag är att göra gasen praktiskt tillgänglig genom att tillämpa en etablerad metod, nedkylning av gas, på ett nytt sätt.

Gasen kommer från Nordsjön, och transporteras via gasnätet till Noridc LNG:s anläggning i Stavanger, navet i verksamheten. Där kyls gasen ner till -163°C. Finessen är dels att den blir flytande, dels att den minskar till en 600-del i volym. En kubikmeter gas blir alltså ungefär 1,6 liter flytande gas.

Det blir då enkelt att transportera stora mängder gas med båt, järnväg eller lastbil. Naturgas är ett effektiv och rent energibränsle som nu blir tillgängligt i hela Skandinavien. Avstånd till gasnät är inte längre ett problem, och transportsektorn kan bygga ut en fungerande infrastruktur med tankställen för gasfordon som på Stigs Center.

 

Fakta om naturgas.

Naturgas består, precis som biogas, huvudsakligen av ren metangas. Metan är jordens enklaste kolväte, och är ett mycket rent bränsle; fritt från svavel och andra föroreningar.

Ur ett miljöperspektiv är metangas därför ofta det bästa alternativet som bränsle. Inom industrin används även naturgasen som råvara för t.ex. plastmaterial. Till transportfordon är gas ett mycket rent och miljövänligt bränslealternativ.

Eftersom både natur- och biogas i grunden är metan kan de med fördel användas tillsammans. Det är en stor fördel; den biogas som produceras idag räcker inte alltid till att täcka behoven, exempelvis inom transportnäringen.

Att täcka upp med säkra leveranser av naturgas gör det möjligt att snabbt klara en omställning till exempelvis gasdriva fordon i större skala.

Fakta om Nordic LNG

Nordic LNG gör gas tillgängligt för alla. Metoden vi använder är både enkel och praktisk. Vi använder en välbeprövad tillförlitlig teknik: att kyla ner naturgas gör den flytande och lätt att hantera och transportera. Vår anläggning i Stavanger är en av de modernaste i världen, med den senaste tekniken inom området.

Vi erbjuder flexibla logistiklösningar som gör att gasen blir tillgänglig utan geografiska begränsningar, alltid på ett kostnadseffektivt och tryggt sätt.

För mer information

Michael Pettersson, Key Account Manager

Telefon: +46 768 31 23 08

E-mail: michael.pettersson@nordiclng.com

Hemsida: www.nordiclng.com