LRF i Västra Sverige

DEBATT: Griseknoen får inte leva på matrester

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 11:54 CEST

För alla som är uppfödda med Emil i Lönnebergas landsbygdsidyll på näthinnan kan det förefalla naturligt att matrester slängs till grisen. Men när Mikael Skalstad (mp) i en motion till fullmäktige i Forshaga säger sig vilja göra grisarna till kompostkvarnar för det som blir över i skolor och äldreboenden så får det inte passera okommenterat. Verkligheten är mer komplicerad än så.

Att de svenska grisarna är friskare och mår bättre än de flesta andra i världen är ett resultat av god djuromsorg och en noggrann lagstiftning. Hanteringen och sammansättningen av fodret har varit en avgörande del i hälsoarbetet.

En av de mest fruktade sjukdomarna för grisen är svinpest. I Sverige har vi varit förskonade från denna sedan 1944, men nere på kontinenten härjar viruset i såväl vilda som tama grisbestånd. Det sprids snabbt mellan djuren och är därtill mycket livskraftigt i köttet, även om det är fruset, saltat eller kallrökt. Endast upphettning dödar viruset och därför fanns tidigare ett förbud mot att ge grisar matrester med köttinnehåll om det inte först värmdes upp.
Detta ansågs dock inte tillräckligt, eftersom det i praktiken är svårt att garantera att inte de uppvärmda resterna blandas med sådant som inte var det. Därför bestämdes att ta det säkra före det osäkra och förbjuda den här utfordringen helt och hållet.

Reglerna gäller alla - såväl stora grisbesättningar som enstaka "hushållsgrisar". Risken för smittospridning via mat gör att förbudet även omfattar en rad andra djurslag - därav uppmaningen på djurparker att inte mata djuren. Möjligheten till dispenser från detta är starkt begränsade.
Det är också mycket tveksamt om matrester i en sådan omfattning som från den kommunala verksamheten är en tillräckligt bra föda vad gäller sammansättning och näringsinnehåll.
Även om Mikael Skalstads förslag kan kännas som en självklarhet i ett kretsloppssamhälle, så hör detta alltså forntiden till.

Erik Evestam, företagsutvecklare på LRF i Västra Sverige
Liza Hogen, affärsrådgivare gris, LRF Konsult i Karlstad

Bifogade filer

Word-dokument