SKOOPI Sociala arbetskooperativens intresseorganisation

Debatt i Dagens Samhälle om Fas 3

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 08:43 CEST

Skoopi deltar i debatten om jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. I Dagens Samhälle nummer 32 ifrågasätts hur vissa kommuner mot gällande regler placerar ut deltagare i en förening och sedan själva behåller anordnarbidraget.  

Arbetsförmedlingens regler för personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas säger att anordnaren ”Får inte placera den arbetssökande hos en annan arbetsgivare, förening, organisation eller annat företag.”, trots detta så förekommer det i vissa kommuner. Vi får anta att det beror på att de feltolkat reglerna. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen säkerställer att personerna i Fas 3 och de som skapar arbete åt dessa, inte utnyttjas. 

Skoopi vill även tydliggöra sysselsättningsnivån. I informationsbladet från Arbetsförmedlingen om Fas 3 står att ” Sysselsättning i fas 3 kan bestå av arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda eller som ordinarie personal inte hinner med och som höjer kvaliten i verksamheten”. Här är regelverket för fas 3 motsägelsefullt.

– Det måste finnas meningsfulla arbetsuppgifter och kvalité för deltagarna så att de blir delaktiga, utvecklas och få möjligheter till framtida anställningar på arbetsmarknaden, säger Eva Carlsson på Skoopi.

Tid och plats: Tidningen Dagens Samhälle, nummer 32, ute den 14 oktober.

Kontakt information: SKOOPI, Eva Carlsson, 0708 52 10 70, E-post: eva.carlsson@skoopi.coop, www.skoopi.coop      

                             

SKOOPI - sociala arbetskooperativens intresseorganisation, arbetar för att stödja sociala arbetskooperativ i Sverige. Genom SKOOPI bildas ett nätverk där kooperativen samarbetar och driver gemensamma frågor. SKOOPI har olika projekt där medlemskooperativen kan få utbildning och rådgivning för att utveckla sitt företagande. www.skoopi.coop