Centerpartiet i Göteborg

DEBATT. Mats Brännström (C): "Öka insynen i kommunala förvaltningen"

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 10:00 CEST

På riksnivå har Centerpartiet genom regering och riksdag drivit och genomfört en rad reformer och förbättringar för företag och gjort det mer attraktivt att anställa unga. Nu senast genom det lanserade valmanifestet för alliansen, där C fått stort gehör för sina förslag.

Många tunga centerfrågor har nu uppslutning från hela alliansen: nya reformer för jobb åt unga, ett helt batteri av åtgärder för fler och växande företag, höjning av studiemedlen, satsning på entreprenörskap och elevhälsovård i skolan etc. Genom att vara ansvarsfulla med skattebetalarnas pengar, har Sverige kunnat satsa offensivt under den allvarligaste krisen sen 30-talet, och är nu, enligt många bedömare, det land i Europa som klarat sig bäst.

Därför finns nu ekonomiskt utrymme att fortsätta satsningen på åtgärder som gör det lönsammare att arbeta och billigare och enklare att anställa. Men det är komplicerat för politiker att hitta effektiva åtgärder för att gynna företagande på landstingsnivå eller på kommunal nivå. C vill gynna små företag, samt att kunna få ett bättre jobb gjort för lika mycket skattepengar eller rentav till en lägre kostnad.

Ett effektivt instrument som C vill använda är att noggrant se över policy + regler + tillämpning för "Upphandling av varor och tjänster". Detta gäller både inom Västra Götalandsregionen och dess olika delar samt inom Göteborgs kommun med alla dess verksamheter.

Policy och regler beskriver ofta hur olika uppgifter skall rangordnas och poängsättas när tjänstemännen jämför de inkomna anbuden. Reglerna för upphandling omfattar delvis faktorer som helt utesluter små samt nystartade företag.

Tillämpningen av reglerna bör vara exakt likadan inom hela verksamhetsområdet, men ofta förekommer avsteg. Tillämpningen innebär direkta fördelar eller nackdelar för olika företag och ibland är bevarandet av befintliga strukturer uppenbar.

Vi vill verka för en genomgripande översyn av upphandlingens policy, regler och tillämpning så att processen även gynnar småföretag. Vi vill också verka för att öppet redovisa uppföljningar av upphandlingsprocessen samt skapa ett transparent upphandlingssystem med god insyn från medborgarna.

Vi är övertygade om att detta kommer att leda till att fler företag etableras som leverantörer av varor och tjänster och att dessa företag kommer att anställa fler personer.

Mats Brännström (C)
Förstanamn till kommunfullmäktige i Göteborg

 

Centerpartiet i Göteborg kopplar ihop miljöpolitik med företagspolitik. Vi tror att teknikutveckling, forskning och innovation kommer att lösa många av de utmaningar vi står inför.