Geotec

Debatt: Minska användningen av våra gemensamma resurser

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2014 09:46 CET

I en debattartikel idag i tidningen Ny Teknik skriver Geotec om lågenergihus.

I rapporten "Lågan" från Sveriges Byggindustrier framkommer att endast några enstaka procent av nybyggda fastigheter klarar kraven för lågenergihus. Majoriteten av fastighetsbeståndet förbrukar betydligt mer energi - köpt energi - än vad dagens gränser tillåter.

Med geoenergi går det oftast att sänka mängden köpt energi drastiskt. Byggnaden kan därefter många gånger klassas som lågenergibyggnad men framförallt förbrukar man mindre av samhällets resurser eftersom tekniken använder gratis och förnybar energi lokalt i marken.

- Att geoenergilösningar ofta innefattar en eldriven värmepump är inget argument mot geoenergin. Forskning visar att elanvändning inte bara är en viktig del av, utan också nödvändig, för att öka användningen av förnybar energi i samhället, säger Johan Barth, VD för Geotec och Svenskt Geoenergicentrum.

Debattartikeln i Ny Teknik hittar Du här

Geotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med lång erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning

Geotec driver även Svenskt Geoenergicentrum som kompetensplattform för förnybar och gratis energi från markbundna system.

Vi bedriver också omfattande informations- och rådgivningsverksamhet. Välkommen att kontakta oss via vår webbplats med frågor om vatten- och energiborrning och geoenergianläggningar.