B-Open Nordic AB

Debatt - Reinfeldt, det är dags för en Energiminister!

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 09:11 CET

Statsminister Fredrik Reinfeldt, det är dags att se över energifrågan. Jag tror det är dags att vi får en affärsutvecklare att sätta sig ned med Näringsdepartementet och fundera över om man inte behöver renolda sin verksamhet. När jag i helgen läser att Vattenfall gjort ett strategidrag och rekryterat fd statssekreterare Jöran Hägglund för att ”förstå det politiska och legala ramverket” så tar jag mig för huvudet och känner att man måste ta bort energifrågan från Näringsdepartementet och äntligen tillsätta en Energiminister. Vi kan inte ha kvar energifrågan på detta departement, känslan har varit länge men denna rekrytering borde vara katalysatorn att äntligen ta tag i detta.

Jag har absolut inget ont att säga om varken Jöran Hägglund eller egentlig minister Maud Olofsson, mer än att de både i samråd och samverkan misslyckats med att skapa en bra energimarknad för företag och hushåll i Sverige. Man vill betona från Regeringen att genom deras och andras arbete så har Sverige kommit längre än många andra när det gäller vindkraft, vattenkraft och annan mer miljövänlg energiproduktion. Man vill ta fokus från kärnkraft och de faktum att vi aldrig lyckas skapa och erbjuda bra och billig el till både företag och hushåll i Sverige. Miljö är bra men om företag måste slå ihop och stänga av så vill jag i alla fall inte avveckla bolag och arbete i Sverige bara för att ingen orkar eller vill ta tag i energifrågan.

Att både utveckla näringslivspolitik, utveckla statliga bolag samt hålla i energifrågan verkar vara en för stor fråga för ett enda departement. Jag känner också med Hägglunds rekrytering att man hamnat i en ofrivillig jävsituation. Om Vattenfall skall stanna kvar som ett statligt bolag, och det tycker jag det skall vara, så kan inte samma departement och människor, både utveckla bolaget, tjäna pengar, samt skapa en säker och bra energimarknad, vilket ofta är förenligt med investeringar och kostnader. Man kan inte begära att människor skall sitta på två stolar och göra det bra.

Jag vill att Näringsdepartementet skall bli bättre på att skapa ett företagsvänligt klimat på marknaden, speciellt för små företag. Jag vill som skattebetalare att de blir bättre på att utveckla ”sina egna” bolag som Nordea, SAS, SJ, TeliaSonera, Vattenfall mm. Jag vill också se att Statsministern utnämner en Energiminister som fokuserar på att både skapa mer miljövänlig energi, men också tar till vara hushålls och företags intresse med att vi behöver billig energi. Vi måste bli bättre på att konkurrera och detta med energi är en mycket viktig pusselbit.

Jag varken tror eller begär att Näringsministern kommer avsäga sig detta frivilligt så det blir upp till Statsministern med sina närmsta rådgivare att ta tag i detta. Snälla Fredrik Reinfeldt, vi kan inte skapa mer jobb och konsumention genom att vara bäst i klassen med världens högsta energipris! Dags får en liten rokad och därmed skapa en Energiminister med eget ansvar för energifrågan i Sverige

Joachim Davidsson
Liberal debattör inom innovation och entreprenörskap

Joachim Davidsson är en privat liberal debattör inom innovation och entreprenörskap. Jag känner starkt att vi bygger morgondagens ekonomi från botten, från de små företagen och jag driver främst frågor som handlar om att göra det lättare att driva småföretag, inte minst för jag har själv gjort det under många år och känner väl till problemen. Jag har Europakommissionens strategi på allvar, dvs tänk småskaligt först. Jag är inte lika säkert på att de lever som de vill lära men jag analyserar ofta förslag, program och idéer från det småskaliga, samt funderar hur man kan göra det större och storskaligt. För mer infor, besök www.joachimdavidsson.se