Centerpartiet i Göteborg

DEBATT. Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor!

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 10:43 CEST

Under mandatperioden med Alliansregering och Maud Olofsson (C) som näringsminister har det gjorts särskilda insatser för att stärka kvinnors företagande. Satsningarna har gett resultat. Nästan 40% av alla nystartade företag drivs av kvinnor. Men vi vill mer! Många invandrarkvinnor bär på drömmar och idéer från hemlandet, men behöver rätt verktyg och strukturer för att förverkliga dessa i Sverige.

Alliansregeringen har redan gjort mycket, t.ex. inrättat nystartskontor i kommuner och stadsdelar som präglas av stort utanförskap, satsat på program för att stärka företagandet bland personer med utländsk bakgrund, utökat möjligheterna till mikrolån samt infört ROT- och RUT-avdrag för arbete i hemmet. Vi presenterar här ytterligare tio förslag för att fler ska få möjlighet att förverkliga sina drömmar och affärsidéer.

  • Införa en sfi-peng som ger den enskilde möjlighet att välja en undervisningsinriktning som bättre passar hans eller hennes behov och önskemål.
  • Utvidga RUT-avdraget. Många som tidigare har stått långt från arbetsmarknaden, inte minst invandrare och unga, har fått jobb tack vare avdraget för hushållsnära tjänster. Samtidigt blir svarta jobb vita och fler anställda får ökad social trygghet och livskvalitet.
  • Gör LOV, lagen om valfrihetssystem, obligatorisk i hela landet. Det kommer att öka kvinnors företagande och stimulera en mångfald av företag.
  • Sänk tjänstemomsen från dagens 25 till 12 procent. Genom billigare tjänster ökar efterfrågan och därmed skapas nya företag och fler jobb.
  • Fortsätt att sänka trösklarna på arbetsmarknaden, t.ex. en flexiblare arbetsrätt, ett skattegynnat sparande till kompetensutveckling och nystart av företag samt avstampsjobb. Låt fler aktörer än Arbetsförmedlingens förmedla jobb.
  • Utforma särskilda program för att stärka företagande bland personer med utländsk bakgrund. Det finns en stor potential, både för att främja ökad handel mellan olika länder och för att ta tillvara alla nya affärsidéer som kan skapa jobb och tillväxt både i Sverige och i andra länder.
  • Ge invandrarkvinnor större möjligheter att förbättra sin kompetens inom affärsutveckling så att de själva kan välja den rådgivning som passar deras behov och önskemål.
  • Förbättra möjligheterna till mikrolån, via Almi och lokala mikrofinansieringsinstitut.
  • Stöd arbetsintegrerande sociala företag. Unikt för dessa företag är att deras ursprung finns i ett behov som varken tillgodosetts av den offentliga eller den privata sektorn. Genom det sociala företagandet finns möjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden att utveckla den egna arbetsförmågan, bli delaktiga i att driva företag och att delta i samhällslivet.
  • Utöka stöd till lokala initiativ som främjar företagande, jobb och utveckling, t.ex. resurscentra och organisationer som stödjer en positiv utveckling för fler jobb.

Vår dröm är ett företagsamt, grönt, tryggt och öppet Sverige. Ett samhälle där alla kan bidra, där alla behövs. Alla goda idéer och allt engagemang som finns runt om i vårt land behövs, så att fler får möjlighet att förverkliga sina drömmar.

Eva Selin Lindgren (C)
Professor och riksdagsledamot
Riksdagskandidat

Karin Östring Bergman (C)
Ingenjör inom fordonsindustrin
Riksdagskandidat

Centerpartiet i Göteborg kopplar ihop miljöpolitik med företagspolitik. Vi tror att teknikutveckling, forskning och innovation kommer att lösa många av de utmaningar vi står inför.