LRF i Västra Sverige

DEBATT: Uppgradera bredbandet i Värmland

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 16:25 CET

Nyligen genomförde Region Värmland en heldagskonferens som hade det ambitiösa målet att plocka fram konkreta idéer för hur Värmland ska bli ett kreativt och växande län.
En fråga som behöver lyftas kraftfullare på denna framtidsagenda är fortsatt bredbandsutbyggnad.

För att nå ett snabbt resultat till så många som möjligt har regionen tidigare satsat på gemensamma upphandlingar för att ge värmlänningarna bredband via telenätet och via trådlösa system. Alltför många verkar nu leva i tron att bredbandsfrågan därmed är löst.
Det är dessvärre fel.

Den statliga bredbandsutredningen som presenterades våren 2008 konstaterade att det 2013 kommer behövas fem gånger så hög bredbandskapacitet för att klara dagliga göromål. 10 mbit/s anses då vara ett acceptabelt minimum och hur många värmlänningar kommer kunna få det via den infrastruktur vi har idag?

I höstas presenterades regeringens bredbandsstrategi och den pekar på samma sak som utredningen: Att växande tjänsteutbud och ett ökat antal användare kommer driva upp behovet av bättre kapacitet. Regeringens mål är att 90% av befolkningen och företagen ska ha 100 mbit/s senast 2020.
Även om man inte skriver det tydligt så är det fiberoptiken som måste vara basen om detta mål ska nås. Framförallt för landsbygden. 

På några ställen har arbetet redan börjat. Runt om i landet tar enskilda byar saken i egna händer och bygger egna fibernät för att inte hamna hopplöst efter.
I Värmland håller Säffle på att färdigställa ett fibernät som i första steget kommer vara nästan 900 km långt med 2 200 anslutna. Det blir ett av landets största fibernät på landsbygden.
Karlstad stadsnät har sedan flera år jobbat med fiberutbyggnad till centralortens hushåll och företag och har nu börjat planera för en utbyggnad på landsbygden – allt i syfte att öka attraktiviteten för hela kommunen.
LRF driver projektet Fiber till byn som kopplar samman eldsjälarna på landsbygden med stadsnätens kompetens och tjänsteutbud. Anledningen är att behovet av bredband med hög kapacitet blir allt större för LRF:s medlemmar när teleledningarna inte orkar längre eller när de helt enkelt monteras ner på grund av att underhållet kostar för mycket.

Vi ser att den här frågan är oerhört viktig för att vara ett attraktivt län för entreprenörskap och boende. Ett bredband som klarar att hänga med i utvecklingen är en förutsättning för jobb, studier, företagande och all den offentliga och privata service som nu allt mer slussas över till internet.
Den digitala infrastrukturen måste därför få en högre status i de regionala och kommunala planerna. Att leva i tron att problemen inte finns – eller att de löser sig av sig självt kommer innebära ett plågsamt uppvaknande den dag vi inser att vi hamnat på efterkälken.

Erik Evestam, företagsutvecklare, LRF Västra Sverige

Hafsteinn Jonsson, stadsnätschef, Karlstad Stadsnät

Daniel Bäckström, kommunalråd i Säffle och ordförande i SäKom AB