Sveriges Kommuner och Landsting

Debattartikel 2007-08-21: Kommunaliseringen av skolan inte orsak till brister

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 11:48 CEST

Folkpartiet med Jan Björklund i spetsen, öppnar för ett förstatligande av den svenska skolan. Ett anmärkningsvärt ställningstagande som grundar sig på kritik mot skolan som i själva verket inte har med kommunaliseringen att göra.

När skolan var statlig saknades statlig utvärdering helt. Denna brist på utvärdering har lett till att Sveriges Kommuner och Landsting presenterat Öppna jämförelser mellan kommunerna när det gäller resultaten inom grundskolan.

Skolministern har flera förslag som vi välkomnar, om tidigare nationella prov, tätare skolinspektioner och tydligare kunskapsmål i läroplanerna. Detta är statliga uppgifter som borde ha åstadkommits redan då skolan var statlig. Sveriges Kommuner och Landsting har länge krävt en skarpare statlig uppföljning. Att det skulle finnas ett motstånd mot att mäta kunskap och utvärdera ska inte skyllas på kommunaliseringen.

Mycket av kritiken mot skolan har ytterst sin grund i lärarutbildningen, t ex kritiken kring betygsättning och kritiken emot bristande kompetens i att lära barn läsa och skriva. Att antalet obehöriga lärare har ökat är bekymmersamt. Men - ingen kommun väljer frivilligt att anställa obehöriga lärare framför behöriga. Det är staten som ansvarar för att dimensionera lärarutbildningarna och problemet är att det utbildas för få lärare.

Staten ansvarar även för innehållet i lärarutbildningarna. Skillnaderna i betygsättning kan därför knappast skyllas på kommunaliseringen.

Ledande företrädare för Fp menar att ett förstatligande av skolan skulle ge läraryrket högre status. Läraryrket har inte låg status. I SOM-institutets mätningar har svenskarna högt förtroende för både grundskola och lärare.

Vi välkomnar en seriös diskussion om skolans huvudmannaskap. Men det måste grundas på avsevärt bättre argument än de som framförts av Fps företrädare. Bristerna som nämnts är resultatet av statliga tillkortakommanden som borde ha åtgärdats för länge sedan.

Anders Knape, ordförande,

Maria Stockhaus, ordförande i utbildningsberedningen

Sveriges Kommuner och Landsting

Debattartikeln publicerad i SvD 2007-08-21

Läs artikeln i SvD 2007-08-21
http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_16783574.asp