Sveriges Kommuner och Landsting

Debattartikel 2007-08-31 Kommunens varumärke - mer än en slogan

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 11:38 CEST

Att öka den egna kommunens eller regionens attraktionskraft blir allt viktigare. Varumärkesbyggandet i kommunerna är ett långsiktigt arbete som har mycket lite att göra med den bild av kommunala rimstugor som målats upp i sommarens debatt kring kommunslogans.

På en konferens i Uppsala idag träffas kommunpolitiker och tjänstemän från hela Sverige för att diskutera varumärkesarbete och hur man får ut mest av det.

Kommuner har under många år arbetat för att locka till sig företag, nya invånare och turister. Behovet att utveckla och förmedla bilden av en attraktiv ort har ökat i takt med en växande internationell konkurrens om både företag och arbetskraft.

Många kommuner arbetar för att näringsliv, boendemiljöer och utbildningsmöjligheter ska utvecklas för att attrahera nya invånare och företag. En förutsättning för att ett företag ska etablera sig är att det finns tillgång till rätt kompetens. För att locka intressant arbetskraft till orten måste kommunerna arbeta för att kunna erbjuda goda livsmiljöer och utbildningsmöjligheter.

Villkoren för att skapa tillväxt skiljer sig naturligtvis stort mellan olika delar av landet. Därför gäller det för kommunen att hitta sina egna unika fördelar och arbeta strategiskt för att stärka dessa.

Ett bra exempel på detta är Haparanda som för ett par år sedan präglades av arbetslöshet och utflyttning. Kommunledningen beslutade sig för att se möjligheterna och fokusera på dessa. Nu har kommunen genom ett strategiskt varumärkesbyggande lyckats visa att Haparanda faktiskt är centrum i en region med 900 000 invånare. När Ikea beslutade att lägga sitt varuhus i Haparanda blev det startskottet för en byggboom utan like. Inriktningen är handel och turism. Förutom Ikeavaruhuset har köpcenter, hotell, restauranger och andra byggnader växt fram.

Bilden av kommunen som målas upp i reklamkampanjer eller broschyrer är bara en av flera pusselbitar i kommunens varumärkesarbete. Arbetet börjar inifrån med frågor som "Vad har vi?" "Vad vill vi framöver med vår kommun?" och "Vad behöver vi bli bättre på?" För att finna svaren på dessa frågor krävs ett samarbete mellan kommun, invånare och företagare.

I Eskilstuna har man gått från ett krisläge under slutet av 80-talet och början av 90-talet till att 2007 bli utsedda till Årets tillväxtkommun. Genom att satsa på den egna orten och ta tillvara det gamla industriarvet har eskilstunaborna börjat tro på sin hemort igen. Satsningar har gjorts på att omvandla gamla industribyggnader till attraktiva lokaler för invånarna. Eskilstuna har idag en expansiv högskola, ett nytt tåg som trafikerar orterna i Mälardalen och en utbyggd motorväg. Kommunen har under processen hela tiden varit tydlig med vad man siktat mot och talat om det för invånarna och omvärlden. Satsningarna har gett resultat och bilden av Eskilstuna är fylld av framtidstro.

Utveckling är inte något som är konstant eller självklart, vare sig den går i positiv eller negativ riktning. Det krävs aktiva insatser från kommunens politiker och tjänstemän för att förbättra förutsättningarna. Ett långsiktigt, väl förankrat varumärkesarbete är ett viktigt verktyg.

Varumärkesarbete handlar inte om att ta fram en mer eller mindre fyndig slogan eller logotyp. Det handlar om att se på sin kommun eller stad som en tillgång som hela tiden kan utvecklas och stärkas. Och att sedan på olika sätt berätta det för de egna invånarna och för omvärlden.

Självklart ska kommunerna arbeta med att stärka sin attraktionskraft. Det gagnar både dem som redan idag bor och arbetar i kommunen och de som i framtiden väljer att flytta dit.

Håkan Sörman

VD på Sveriges Kommuner och Landsting

Artikeln publicerad i Uppsala Nya Tidning 31 augusti 2007