Socialstyrelsen

Debattartikel

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2003 10:50 CEST

Ekonomiskt bistånd (tidigare benämnt socialbidrag) är ett viktigt skydd mot ekonomiskt utsatthet. Drygt 40 procent av biståndstagarna saknar helt inkomster av arbete. De har - även efter bistånd - betydligt lägre inkomster än andra och många lever under stark ekonomisk press. Särskilt utsatta är de som haft bistånd under lång tid. Det skriver Karin Mossler, chefsekonom för sociala frågor vid Socialstyrelsen, i en debattartikel i Välfärdsbulletinen idag, 1
oktober.

www.scb.se/publkat/Filer/A05ST0303_07.pdf