Synskadades Riksförbund SRF

Debattartikel: ”Aldrig på bekostnad av någon annans rättigheter”

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 13:54 CEST

”Sverige kan aldrig bli ett gott land att leva i om det sker till priset av att olika grupper ställs mot varandra. Sverige kan bara vara ett gott land när människovärdet garanteras för alla”.  Det skriver styrelsen för Synskadades Riksförbund med anledning av Sverigedemokraternas flirt med pensionärsgrupperna.

Främlingsfientligheten har nu fått representation i riksdagen och i de flesta kommuner. Otaliga inlägg har gjorts om hur övriga politiska partier bör förhålla sig till Sverigedemokraterna. Vi i Folkrörelse-Sverige måste också ta ställning!

För oss i handikapprörelsen handlar det om att stanna upp i det vardagliga slitet, minnas våra erfarenheter av hur människovärdet kränkts, och se vad som är vår uppgift i dag.

Människor med funktionsnedsättningar har, både i Sverige och övriga Europa, smärtsamma upplevelser av att ha uteslutits ur gemenskapen, häcklats och trampats på. Under nazismens förföljelse var vi en av de utvalda grupperna som skulle elimineras. I Sverige har tusentals människor tvångssteriliserats för att de inte passade in. Och många har genom åren utsatts för övergrepp på institutioner. Vi har tydliga bilder av hur samhället brutalt kan skilja ”vi” från ”dom”. Vi vet hur det är att sorteras ut, att inte vara önskade.

Vi har krävt och kräver rätt till arbete, ett tillgängligt samhälle, stopp för diskriminering, rätt till rehabilitering, stöd och service. Det är legitima krav som vi ska fortsätta driva. Men vi accepterar inte att dessa krav tillgodoses om det innebär att andra människors rätt till asyl och en fristad undan krig och förtryck åsidosätts. Vår organisation är partipolitiskt obunden men vi är alltid förpliktigade att försvara alla människors lika värde.

När det ges löften om att Sverige kan bli ett bättre land att leva i för oss, om bara gränser sätts för de främmande, ”dom”, måste vi vara vaksamma.

Det är allt för lätt att ställa olika behövande grupper emot varandra och underblåsa främlingsfientliga strömningar. Vi vägrar, att ens för en stund, tillhöra någons ”vi”, om det innebär att andra människors värde kränks, att någon annan blir ”dom”.

Vi är inte rädda för att möta Sverigedemokraterna i politiska debatter. Vår självklara ståndpunkt är: Sverige kan aldrig bli ett gott land att leva i, för oss, om det sker till priset av att grupper ställs mot varandra. Sverige kan bara vara ett gott land när människovärdet garanteras för alla.

Synskadades Riksförbunds Förbundsstyrelse
Tiina-Nummi Södergren (ordförande Synskadades Riksförbund)
Roland Gustafsson (vice ordförande Synskadades Riksförbund)
Alireza G Alipour
Britt Artursson
Ronny Blidberg
Kidane Ghebreab
Ann Jönsson
Asta Karlsson
Kicki Lundmark
Lars Nord
Ulrika Norelius
Håkan Thomsson

Kontaktpersoner:
Alireza G Alipour, 0709-14 44 82
Ulrika Norelius, 070-340 73 05
Ann Jönsson, 070-218 31 87

Synskadades Riksförbund, SRF, arbetar för att synskadade ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv.
Telefon 08 - 39 90 00.