Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU

Debattartikel: Ett helhetsgrepp på arbetsmarknadspolitiken!

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 10:55 CET

Det borde inte ha undgått någon att valrörelsen som föregick maktskiftet i Sverige där den borgerliga alliansen lyckades med att pensionera Persson kom att domineras av syssel-sättningsfrågan och arbetsmarknadspolitiken. Där socialdemokraterna och vänsterkartellen envist hävdade att utvecklingen går åt rätt håll och att de problem, i den mån sådana ens existerar, skulle komma att lösa sig självt, så lade alliansen fram flera kreativa och nytänkande förslag till hur fler människor ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden och ta sig ur ett liv i utanförskap. De borgerliga partierna lyckades bättre både med att beskriva den verkliga problematiken och att komma med rimliga lösningar på frågorna. Det är ingen överdrift att på påstå att detta var en starkt bidragande orsak till att Sverige idag har en ny regering, vars viktigaste uppgift är att ta i tu med de problem som den socialdemokratiska regeringen visat sig vara oförmögen att få bukt med. Den politiken som alliansen vann valet på var väljarna väl medvetna om eftersom något så unikt som ett gemensamt borgerligt valmanifest utarbetats.

Eftervalsdebatten har dominerats av de förslag som alliansen vann valet på där mycket fokus lagts på förändringarna i A-kassan. Socialdemokraterna har sin vana trogen hävdat att de borgerliga står för en politik där de rika ska bli rikare och fattiga än mer fattiga, ivrigt påhejade av den vänstervridna svenska journalistkåren. Grunden är att alliansen vill öka avgifterna till A-kassan med max 300 kr i månaden, samtidigt som reglerna för ersättning stramas upp. Det är tacksamt för vänsterpartierna att rikta in sig på att kritisera åtgärder som kan låta så negativa, men det rör sig alltjämt om förlegad vänsterretorik där endast statiska förhållanden är utgångspunkten för politiken. Inte ett seriöst förslag har hörts under hela valrörelsen, eller under eftervalsdebatten för den sakens skull, från vänstersidan för hur flera arbetstillfällen ska skapas. Man vill endast kritisera regeringens försök att återge A-kassan sin karaktär av omställningsförsäkring och mindre av en alternativ försörjningsväg. Man verkar vara inställd på att folk faktiskt ska vara långtidsarbetslösa, eftersom man är så fokuserad på vilken ersättning människor som inte arbetar ska ha. Alliansens fokus däremot är att någon varken ska ha 80 eller 65% ersättning utan 100% av en lön, vilket verkar vara ett smått abstrakt och frånvarande tillstånd för vänsterkartellen.

Vad som verkar reta socialdemokraterna och samarbetspartierna är också att alliansen envisas med att sätt in dessa reformer i ett större perspektiv och se dem i sitt samband där fler arbeten skapas genom nystartsjobb, jobbavdrag, bättre matchning mellan arbetssökande och arbetstillfällen och sänkta arbetsgivaravgifter. Denna form av helhetsgrepp på arbetsmarknadspolitiken verkar inte ligga till grund för vänsterns förhållningssätt. Det tycks som om man vill kritisera regeringens förslag endast utifrån lösryckta stycken, eftersom man inser att väljarna totalt sett ser alliansen politik som mer trovärdig än den föråldrade vänsterkartellens.

Vad Sverige behöver är kraftfulla reformer och en politisk vilja till förändring och jobbskapande för att det så destruktiva utanförskapet ska kunna brytas och fler människor ska kunna stå på egna ben och skapa sig en plats i, och inte utanför, samhället. Så skapar vi ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter!


Kristdemokratiska ungdomsförbundet Göteborgkontakt:
Matilda Stålbert

Matilda@kdu.se
070- 44 12 653