Sveriges Kommuner och Landsting

Debattartikel: Lokalt klimatarbete en förutsättning för hållbart samhälle

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2009 14:10 CEST

Europas kommuner och regioner gör ett stort och viktigt arbete för klimatet. Därför måste de få vara med och bestämma framtidens klimatagenda. Så lyder budskapet från Sveriges och Europas lokala och regionala företrädare när EU:s miljö- och energiministrar samlas i Åre idag.

När EU:s ministrar samlas till möte under rubriken Eco-efficient Economy ligger fokus på det klimatavtal som ska ersätta Kyoto-avtalet.

Inom kommunernas och regionernas internationella samarbetsorganisationer finns en enighet om att FN, EU och övriga avtalsparter inte bara måste lyfta fram kommuners och regioners betydelse och möjligheter i avtalet utan också låta dem vara med i beslutsprocessen. Vi förutsätter därför att vi blir inbjudna till möten med den svenska regeringen om detta inför toppmötet i Köpenhamn i december och hoppas att ministrar från andra medlemsländer gör det samma.

Det är många gånger i kommuner och landsting som de direkta klimatåtgärderna genomförs, i dialog med invånare och företag. Den enskilt största insatsen som landets kommuner bidragit till under senare decennier är utbyggnaden av fjärrvärme och utfasningen av olja. Det har minskat Sveriges utsläpp med vad som motsvarar nästan 20 procent av dagens svenska utsläpp av växthusgaser, enligt Kyotoavtalets definition.

I Jämtlands län produceras el från skog, vind och vatten -allt är förnybart och elproduktionen per person är nästan hundra gånger större än för medeleuropén. Kommunerna i länet har under lång tid drivit ett kraftfullt miljö- och klimatarbete. Östersunds satsning på "Grön Trafik" och Åres satsning på Ekoturism är några av flera exempel.

Jämtlands läns landsting har förutom ett imponerande energieffektiviseringsarbete i fastigheterna också helt avvecklat fossila bränslen för både uppvärmning och el. Jämtland har tillsammans med Uppsala Sveriges bästa busstrafik tack vare hög miljöprestanda och god tillgänglighet som minskar biltrafiken och dess miljöpåverkan. Länet har också genom ett systematiskt arbete med miljöledningssystem i både offentlig och privat verksamhet skapat en tydlig målbild för en hållbar utveckling.

Det är imponerande insatser. Men mycket arbete återstår för att nå hållbara nivåer.

För att visa på regionernas bidrag och innovationer för hållbar utveckling arrangerades denna vecka konferensen "Renewable Energy and Clean Tech - Tools for Regional development" i Östersund med deltagare från hela EU. Konferensen enades om ett uttalande som lämnas över vid ministermötena i Åre.

Att ta tillvara den kunskap, innovationskraft och vilja som finns på den lokala och regionala nivån i Sverige och Europa är en förutsättning för att nå målet med ett hållbart samhälle. Låt oss nu på alla nivåer samarbeta för att nå det nästa stora steget med en klimatöverenskommelse i Köpenhamn.

Carola Gunnarsson, förste vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Robert Uitto, ordförande, Jämtlands läns landsting

Jens Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, Östersunds kommun

Eva Hellstrand, kommunstyrelsens ordförande, Åre kommun

Artikeln har publicerats i Östersundsposten, 2009-07-24