RFHL

Debattartikel: Region Gotland - Ställ inte grupper mot varandra!

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2015 10:41 CET

Den sociala utsattheten ökar i samhället. Siffrorna för problematisk droganvändning och narkotikarelaterade dödsfall är höga. Varje liv som antingen begränsas eller förkortas till följd av drogproblem är ett för mycket. Det är viktigt att arbeta mot problemen på alla sätt och vis. Centralt i det är att erbjuda en fungerande väg ut ur problemen för de som drabbas.

Det behövs en fungerande avgiftning som tar hänsyn till behoven hos såväl män som kvinnor, ett brett utbud av behandling som anpassas till den enskilde individen, en fungerande eftervård och bra socialt stöd.

Regionen har beslutat stänga alkohol- och drogrådgivningen i ett halvår. Orsaken uppgavs vara att personalen behövs till utredningar runt ensamkommande flyktingbarn. Situationen kring de ensamkommande barnen är svår, vilket RFHL har uppmärksammat nyligen genom att lyfta frågan på vår hemsida.

Idag har vi allt för ofta ett läge där ekonomiska villkor styr vården i stället för behovet. Det är ett förhållande som RFHL är starkt kritiskt mot. Det är viktigt att samhället blir bättre på att förutse vårdbehov och planera därefter. Och vården måste förstärkas, inte försvagas.

Stängningen av rådgivningen är ett exempel på dålig planering. Men den är även ett exempel på samhällets attityder gentemot individer med drogproblem. Det finns ingen annan grupp i samhället där en kommun kan besluta om att helt stänga en vårdenhet, och sedan i media gå ut med att det kommer få ”stora konsekvenser” och att man inte kan erbjuda vård ”i samma utsträckning” som tidigare. Vården kommer att bli sämre även om de intervjuade tjänstemännen uttrycker det i andra ordalag.

Konsekvenserna handlar bland annat om det som anges som en fördel för flyktingbarnen, att ”en hel grupp med rätt erfarenhet och kompetens som redan jobbar ihop” försvinner. Oavsett hur regionen gör för att mildra konsekvenserna kommer det att märkas mer än om man valt att låta olika grupper solidariskt bidra till att hantera situationen. Det regionen gör är att ställa en grupp mot en annan. Inte bara blir det konsekvenser för en redan utsatt grupp, det riskerar även att öka rasismen när grupper ställs mot varandra på detta sätt.

Vi undrar om regionens politiker står bakom den bristande likabehandling som det innebär att välja att ensidigt låta en grupp i samhället drabbas på det negativa sätt som tjänstemännen beskriver kommer bli fallet. Finns det några politiker som står upp för likabehandling av individer med drogproblem och rätten till god vård?

Inger Forsgren, förbundsordförande i RFHL, Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling

Magnus Callmyr, organisationssekreterare i RFHL

RFHL är ett intressepolitiskt förbund, grundat 1965, som arbetar för målet ”ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering” med fokus på att minska problem kring narkotika och läkemedel. Förbundet består av 23 lokalavdelningar och föreningar över hela Sverige. RFHL arbetar på humanistisk värdegrund samt är partipolitiskt obundet och religiöst neutralt.