Hjärna Utbildning

Debattartikeln i SvD om att mobiler i klassrummet inte gynnar tänkandet

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2016 22:49 CEST

Apropå Skolverkets rapport förra veckan om att rektorer bör ha strategier för mobilanvändningen på skolan. 

Min artikel, som publicerades i SvD Debatt den 9 april, handlar om att mobilen inte hör hemma i klassrummet. Trots att det är en debatterad fråga och artikeln delats över 1500 gånger har jag inte fått en enda negativ kommentar. Det måste betyda något. Diskussionen om mobilerna höjdes från ideologiska prestigeyttringar till en diskussion med vetenskaplig grund. Håller det på att ske en vändning i svenska klassrum, där bättre lämpad teknik får representera den digitala utvecklingen och faktiskt tillföra undervisningen? Jag vill fortsätta driva diskussionen. Läs artikeln nedan:

"Frågan om mobiler i klassrummet handlar inte om att anamma eller mota den digitala utvecklingen. Det handlar om på vilket sätt vår 40.000-åriga hjärna kan dra mest nytta av den tekniska utvecklingen.

En digital produkt som gör det möjligt att söka information, skapa projekt, kommunicera idéer, testa hypoteser, producera media och så vidare vore förstås ett idealt verktyg i klassrummet. Problemet är att samma produkt också stjäl uppmärksamhet, distraherar och lockar till snabb belöning på bekostnad av långsiktigt tankearbete.

Hjärnan gör sig beroende av dopaminet som kommer av förväntan, spänning och belöning. Om det ges möjlighet att ständigt tillfredsställa behovet av dopamin med hjälp av bekräftelsen i social medier eller digitala spel, så kommer inte hjärnan att prioritera längre tankeprocesser, som endast kan erbjuda en förhoppning om dopamin vid en framtida förståelse.

Att lära är något helt annat än allmän registrering av sinnesintryck. Du kan bara minnas vad du tänkt. Det krävs alltså tankar för att göra förändringar i långtidsminnet. Att tänka kräver oavbrutet fokus, möjlighet till reflektion, ifrågasättande, acceptans av nya insikter, förståelse och integrering med tidigare minnen. Hela processen gynnas av möjligheten att kommunicera och praktisera tillsammans med andra.

Klassrummets viktigaste funktion är att möjliggöra tankar och kommunikation. Diskussionen borde alltså handla om vad som utgör en tanke- och kommunikationsfrämjande miljö i skolan. Digitala resurser kan givetvis stärka möjligheten att utveckla och kommunicera idéer, men om möjligheten att tänka förhindras är det nödvändigt att välja en annan resurs - digital eller analog. Telefoner är inte det enda digitala verktyg som finns att tillgå. Ska vi anamma den digitala utvecklingen så borde skolan stå för mer medveten utvald teknologi än den som samtidigt motarbetar klassrummets syfte.

Skolans är en plats för lärande och förberedelse för framtidens samhälle. Där borde det finnas de mest innovativt digitala resurserna som gynnar möjligheten att tänka fokuserat och kommunicera med andra som delar samma fokus. Mobiler är inte en sådan resurs. Att tillåta mobiler i klassrummet är inte bara att underutnyttja den digitala utvecklingen - utan även att äventyra den kunskapsmässiga."

Hjärna Utbildning drivs av Anna Tebelius Bodin som föreläser, skriver böcker och utbildar i näringslivet och skolan med fokus på hjärnan och hur vi höjer prestationen och samtidigt mår bra.