Kristdemokraterna, KD

Debattbegäran om bristerna i äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 11:21 CEST

Stefan Attefall, gruppledare för Kristdemokraterna i riksdagen, lämnar idag fredag in en debattbegäran till talmannen med anledning av bristerna inom äldreomsorogen. Brevet bifogas nedan i sin helhet.

Begäran om särskild debatt om bristerna inom äldreomsorgen
Den nya vård- och äldreomsorgsministern Ylva Johansson har vid en träff med riksdagsjournalisterna kraftigt underkänt den förda politiken inom äldreomsorgen. I ett TT-telegram (26/10) säger hon sig vara "missnöjd med äldreomsorgen" och att "de äldre inte tas om hand på ett bra sätt i Sverige". Hon slår också fast att " vi har inte en tillräckligt hög lägsta nivå."

Enligt TT-telegrammet kritiserar Ylva Johansson den bristande kompetensen bland de anställda inom äldrevården. I SVT:s Rapport (27/10) sa hon följande: "Idag kan man gå direkt från gatan in och arbeta inom äldreomsorgen - så får det inte vara!" Trots regeringens stopplagar inom vården och uttalanden mot privat driven vård deklarerar den nya vård- och äldreomsorgsministern i intervjun att frågan om offentlig eller privat vård ”inte är väsentlig”. Dessutom är ”hon inte främmande för tanken att införa skatteavdrag för hushållsnära tjänster som riktas specifikt till äldre”.

Det är en rad intressanta uttalanden som görs av Ylva Johansson. Hennes uttalanden innehåller både en skarp kritik av den politik som förts av socialdemokraterna i regeringsställning och ger signaler om en nyorientering av den framtida äldreomsorgspolitiken.

Mot bakgrund av Ylva Johanssons uttalanden anhåller Kristdemokraternas riksdagsgrupp om en särskild debatt om äldreomsorgen kring den politik som statsrådet aviserar i bl.a. TT-intervjun.

För Kristdemokraternas riksdagsgrupp

Stefan Attefall

gruppledare

För mer information:

Stefan Attefall
Telefon: 08-786 5446
Mobil. 070-623 96 57
E-post: stefan.attefall@kristdemokraterna.se

Niclas Thorselius
Telefon. 08-786 56 80
Mobil. 076-527 25 70
E-post: niclas.thorselius@kristdemokraterna.se